รถโดยสาร

ไทย

วอลโว่ บัส เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมพลังงาน 4.0

ภายใต้หัวข้อ การออกแบบอนาคตของภาคพลังงานไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
Volvo Electromobility experience

ซึ่งการประชุมนานาชาติครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของธนาคารพัฒนาเอเชีย(ADB) และกระทรวงพลังงานของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืน และกรณีศึษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานโดยผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ  เพื่อนำมาพัฒนานโยบายและกิจการด้านพลังงานของไทยในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โดยในการประชุมนี้ คุณ อาคาช พาสซี ประธานบริหารอาวุโส วอลโว่ บัส ภูมิภาคนานาชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ติดต่อเรา