รถโดยสาร

ไทย

วอลโว่ บัส เปิดตัว 3 โรงประกอบอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

ถึงเวลาแล้วที่จะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการของโรงประกอบซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีของลูกค้าภายใต้มาตราฐานของวอลโว่

บริษัท วอลโว่ บัส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถบัสจากประเทศสวีเดนในประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งผู้ประกอบตัวถังรถวอลโว่บัส จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด, บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท พานทองกลการ จำกัด ให้เป็นโรงประกอบตัวถังวอลโว่ บัส อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

นายเดชชัย กุลกรินีธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ บัส (ประเทศไทย) เปิดเผยว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามแผนดำเนินการของการจัดตั้งของบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตลาดรถบัสในประเทศ ซึ่งการเพิ่มผู้ประกอบตัวถังรถวอลโว่ บัส จากเดิมที่มีเพียงบริษัท เชิดชัย มอเตอร์เซลส์ จำกัด โดยการเพิ่มเติมผู้ประกอบตัวถังวอลโว่ บัส เพิ่มเติมอีก 2 รายนั้น เป็นการยกระดับคุณภาพการประกอบตัวถังวอลโว่ บัส ให้ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นเพิ่มทางเลือกในการสรรหาผู้ประกอบตัวถังวอลโว่ บัส เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกที่เหมาะกับธุรกิจของลูกค้า

“ในธุรกิจหลักของวอลโว่ บัส เราจะขายเพียงแชสซีส์ให้กับลูกค้าเราโดยตรง แต่การประกอบตัวถังรถนั้น จะเป็นความอิสระของลูกค้าที่จะเลือกผู้ประกอบตัวถัง แต่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเราเพื่อให้คุณภาพตัวถังสอดคล้องกับแชสซีส์คุณภาพระดับโลกของวอลโว่ บัส แต่ที่ผ่านมา เราไม่มีทางเลือกให้ลูกค้าของเราเลย ดังนั้น เราจึงถือโอกาสที่เราก่อตั้งบริษัทสาขาในประเทศไทยในครั้งนี้ ทำการเพิ่มผู้ประกอบตัวถังวอลโว่ บัส เพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้ามีอิสระในการเลือกสรรผู้ประกอบตัวถังที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย” นายเดชชัย กล่าว

 

ปัจจุบัน ลูกค้าวอลโว่ บัส ประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก 4  กลุ่มได้แก่ผู้ประกอบการโดยสารท่องเที่ยว ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง ผู้ให้บริการรถรับส่งพนักงานตามโรงงานอุตสาหกรรมและรถโดยสารขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัท เชิดชัย มอเตอร์เซลส์ จำกัด ถือเป็นพันธมิตรของวอลโว่ บัส มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ในขณะที่บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ประกอบตัวถังรถบัสที่มีคุณภาพสูง ผ่านการคัดเลือกของวอลโว่ บัส และบริษัท พานทอง จำกัด เป็นผู้ประกอบรถโดยสารมาอย่างยาวนานจนเป็นที่ยอมรับของธุรกิจรถโดยสาร ซึ่งผู้ประกอบตัวถังรถทั้ง 3 รายนี้ วอลโว่ บัส จะให้คำปรึกษาและแนะนำขั้นตอนและกระบวนการประกอบรถวอลโว่ บัส ตามมาตรฐานสากลภายใต้เครื่องหมายการค้าของวอลโว่ บัส