เมื่อเมืองต่างๆ เติบโตขึ้น การเดินทางกลายเป็นสิ่งจำเป็น และระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพคือหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาว ในหลายๆ กรณี BRT หรือระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ คือสุดยอดโซลูชัน เนื่องจากมีข้อดีหลายประการคือ ระยะเวลาในการเดินทางสั้นกว่า การจราจรหนาแน่นน้อยลง และส่งผลในเชิงบวกทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม BRT มีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนา และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ลดเวลาในการเดินทาง

เมื่อมีการนำแนวทางการแก้ปัญหา BRT มาใช้ในระบบขนส่ง สิ่งต่างๆ เริ่มเกิดขึ้นทันที เวลาในการเดินทางลดลงถึง 50% และความเร็วเฉลี่ยสำหรับการจราจรทุกรูปแบบในเส้นทางเพิ่มสูงขึ้น นั่นเป็นเพราะ BRT
ช่วยลดการจราจรที่หนาแน่นได้ ผู้เดินทางสัญจรไปมาจำนวนมากจะหันไปเลือกระบบ BRT แทนการขับรถยนต์ส่วนตัว

ราคาเหมาะสมและสามารถขยายได้

BRT สามารถขนส่งผู้โดยสารได้จำนวนมากโดยใช้ต้นทุนไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ใช้ราง อีกทั้งยังสามารถเริ่มต้นสร้างเพียงหนึ่งเส้นทาง หรือกระทั่งสร้างเส้นทางต่อขยายจากเส้นทางเดิมที่มีอยู่ เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางได้ อีกทั้งการก่อสร้างยังทำได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลาสั้นกว่ารถรางหรือรถไฟใต้ดิน

เมืองที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น

เมื่อท้องถนนปลอดจากรถยนต์ เมืองจะมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น เสียงรบกวนน้อยลง และจำนวนอุบัติเหตุลดลง ตัวเลขการปล่อยมลพิษต่อผู้โดยสารหนึ่งคนจะลดลง และการเกิดอุบัติบนท้องถนนจะไม่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งมนุษย์และเศรษฐกิจและสังคมในทันที และข้อที่สำคัญที่สุดคือ เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาว

รถโดยสารด่วนพิเศษ

รถโดยสารด่วนพิเศษคืออะไร

ช่องทางการเดินรถโดยเฉพาะ

ช่องทางการเดินรถโดยเฉพาะ

รถโดยสาร BRT จะวิ่งในช่องทางเดินรถของตนเอง ในกรณีเร่งด่วนอาจวิ่งได้ถึงสองช่องทางเดินรถ เพื่อเปิดเส้นทางให้กับรถด่วนพิเศษบนเส้นทางเดียวกัน อีกทั้งการมีช่องทางแยกโดยเฉพาะนี้ยังทำให้รถสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและตรงเวลา

รถที่รองรับผู้โดยสารได้มาก

รถที่รองรับผู้โดยสารได้มาก

รถโดยสาร Volvo BRT ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 300 คน เทียบเคียงได้กับเครื่องบินเจ็ท Boeing 767 และในเส้นทางการจราจรที่คับคั่งที่สุด ความถี่ในการเดินรถทำให้เราไม่ต้องใช้ตารางเดินรถอีกต่อไป เพราะจะมีรถโดยสารออกจากสถานีตลอดเวลา

ตั๋วรถโดยสารแบบเติมเงิน

ตั๋วรถโดยสารแบบเติมเงิน

ระบบเติมเงินคือหัวใจสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงาน เพราะเมื่อประตูรถเปิด ผู้โดยสารจะขึ้นลงรถอย่างรวดเร็ว และรถโดยสารจะใช้เวลาจอดรับส่งที่สถานีเฉลี่ยไม่เกิน 15 วินาที

ทางขึ้นมีระดับเดียวกัน

ทางขึ้นมีระดับเดียวกัน

ระบบ BRT ที่ได้รับการพัฒนานั้นจะใช้ชานชาลาที่มีความสูงอยู่ในระดับเดียวกับพื้นรถโดยสาร การขึ้นลงรถจึงมีความสะดวกรวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่บกพร่องทางกาย

ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางออนไลน์

ข้อมูลด้านความปลอดภัยทางออนไลน์

ด้วยระบบการจัดการจราจร ผู้โดยสารจะทราบเวลาที่รถโดยสารจะมาถึงสถานีตลอดเวลา และผู้โดยสาร คนขับรถ และฝ่ายควบคุมการจราจรจะได้รับข้อมูลเดียวกันในแบบรายงานผลได้ทันที และตลอดเวลา

แบรนด์ที่แข็งแกร่ง

แบรนด์ที่แข็งแกร่ง

ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่า BRT เป็นระบบที่ได้รับความนิยม ในเมืองหลายเมืองระบบดังกล่าวกลายเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง อัตราการใช้บริการที่สูงยังทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จ BRT อาจสร้างผลกำไรได้มากโดยไม่ต้องใช้เงินอุดหนุน

BRT ตอบสนองความท้าทายของเมือง

BRT ตอบสนองความท้าทายของเมือง

ชมวิดีโอ

การลงทุนและการจัดสร้างระบบ

การสร้างระบบ BRT สามารถทำได้รวดเร็วกว่าทางเลือกอื่นเมื่อเปรียบเทียบกัน ทั้งมีต้นทุนที่น้อยกว่ามาก และยังสามารถค่อยๆ ขยายโครงการและปรับเส้นทางได้ ในขณะที่ระบบรถรางและรถไฟใต้ดินจะส่งผลกระทบร้ายแรงระหว่างการก่อสร้างไปอีกหลายปี และยังกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่ตายตัวในโครงสร้างพื้นฐาน

รถโดยสารด่วนพิเศษ
รถไฟฟ้ารางเบา
รถไฟใต้ดิน

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม

มลภาวะลดลง

มลภาวะลดลง

BRT ช่วยให้สาธารณสุขดีขึ้น การปล่อยไอเสียที่นับได้ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนมีจำนวนเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์ และเมื่อจำนวนรถยนต์บนท้องถนนลดลง คุณภาพอากาศจะยิ่งดีขึ้นอย่างมาก

อัตราการจ้างงานสูงขึ้น

อัตราการจ้างงานสูงขึ้น

การเดินทางที่มีประสิทธิภาพจะดึงดูดธุรกิจทุกประเภท และเมื่อบริษัทต่างๆ เข้ามามากขึ้น โอกาสในการจ้างงานก็สูงขึ้นตามไปด้วย ในพื้นที่ไกลออกไปเกิดการจ้างงานใหม่ๆ เมื่อระบบขนส่งมวลชนสามารถใช้งานได้ดี

ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น

ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น

ความสามารถในการเข้าถึงคือปัจจัยหลักสำหรับการพัฒนาที่ดิน พื้นที่ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายจะเป็นที่ดึงดูดใจมากขึ้น และราคาอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มสูงขึ้น

อุบัติเหตุน้อยลง

อุบัติเหตุน้อยลง

เมื่อการใช้รถบนท้องถนนลดน้อยลง และการจราจรหนาแน่นน้อยลง จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนจะลดลงตามไปด้วย นอกเหนือจากประโยชน์โดยตรงที่จะได้รับจากการบาดเจ็บและทุกข์ทรมานที่น้อยลงแล้ว ยังก่อให้เกิดผลในระยะยาวในแง่ต้นทุนทางสังคมเกี่ยวกับการดูแลและการรักษาพยาบาลอีกด้วย

VOLVO – อันดับหนึ่งด้าน BRT
ติดต่อเรา

VOLVO BUSES

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา