การบริการ

Volvo Buses พร้อมให้บริการคุณ

Volvo มอบบริการที่หลากหลายตามความต้องการและคำร้องขอของลูกค้า และตามที่เราเล็งเห็นว่ามีศักยภาพที่สมควรแก่การพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างและรักษาความร่วมมือที่จะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายในระยะยาว โดยคำนึงถึงประสิทธิผลและระดับการให้บริการเป็นหลัก หรืออาจกล่าวได้ว่า เราต้องการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีที่สุดของคุณนั่นเอง
สัญญาบริการ

สัญญาบริการ

สภาพพร้อมใช้งานที่มั่นใจได้

สัญญาบริการช่วยส่งเสริมสภาพพร้อมใช้งานและความพร้อมใช้งานของรถตามระดับที่ระบุไว้ในแต่ละเดือน โดยมีให้เลือกถึงสามระดับ

สัญญาบริการ
การเงิน

การเงิน

ข้อเสนอที่คุณจะไม่ปฏิเสธ

แนะนำหุ้นส่วนทางการเงินที่เข้าใจธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดีให้กับบริษัทขนส่ง

การเงิน
การจัดหาอะไหล่

การจัดหาอะไหล่

มั่นใจได้ถึงความพร้อมของอะไหล่

สัญญาจัดหาอะไหล่ช่วยให้คุณมั่นใจได้ถึงความพร้อมของอะไหล่แท้ของ Volvo และสามารถสำรองอะไหล่ในปริมาณที่เหมาะสม ตลอดจนช่วยลดเวลาที่รถไม่พร้อมใช้งานให้เหลือน้อยที่สุด

การจัดหาอะไหล่
การฝึกอบรมผู้ขับขี่

การฝึกอบรมผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่คือตัวแทนของคุณ

โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาผู้ขับขี่ และให้การฝึกอบรมใช้งานจริงแก่ผู้ขับขี่รถโดยสารและรถโค้ช

การฝึกอบรมผู้ขับขี่
I-COACHING

I-COACHING

ทักษะการขับขี่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

พฤติกรรมของผู้ขับขี่คือหัวใจสำคัญสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ I-Coaching ให้ข้อมูลตอบกลับและคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

I-Coaching
Volvo Buses

Volvo Buses

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา