การเงิน

การเงิน

ข้อเสนอที่คุณจะไม่ปฏิเสธ

แนะนำหุ้นส่วนทางการเงินที่เข้าใจธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดีให้กับบริษัทขนส่ง พร้อมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆ และเน้นประสิทธิภาพทางธุรกิจของลูกค้าอยู่เสมอ

• การใช้เงินทุนอย่างเหมาะสม • หุ้นส่วนทางการเงินที่มีทักษะในการดำเนินงาน • แนวทางการแก้ปัญหาทางการเงินที่เหมาะสม • ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของ Volvo Group

บริการเพิ่มเติม

การฝึกอบรมผู้ขับขี่

การฝึกอบรมผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่คือตัวแทนของคุณ

โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาผู้ขับขี่ และให้การฝึกอบรมใช้งานจริงแก่ผู้ขับขี่รถโดยสารและรถโค้ช

การฝึกอบรมผู้ขับขี่
สัญญาบริการ

สัญญาบริการ

สภาพพร้อมใช้งานที่มั่นใจได้

สัญญาบริการช่วยส่งเสริมสภาพพร้อมใช้งานและความพร้อมใช้งานของรถตามระดับที่ระบุไว้ในแต่ละเดือน โดยมีให้เลือกถึงสามระดับ

สัญญาบริการ
การจัดหาอะไหล่

การจัดหาอะไหล่

มั่นใจได้ถึงความพร้อมของอะไหล่

สัญญาจัดหาอะไหล่ช่วยให้คุณมั่นใจได้ถึงความพร้อมของอะไหล่แท้ของ Volvo และสามารถสำรองอะไหล่ในปริมาณที่เหมาะสม ตลอดจนช่วยลดเวลาที่รถไม่พร้อมใช้งานให้เหลือน้อยที่สุด

การจัดหาอะไหล่
Volvo Buses

Volvo Buses

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา