I-Coaching

I-COACHING

ทักษะการขับขี่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

I-Coaching ช่วยให้ผู้ขับขี่ขับอย่างประหยัดเชื้อเพลิง มีความปลอดภัย และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารมากขึ้น โดยการแสดงผลลัพธ์จากพฤติกรรมการขับขี่แบบรายงานผลได้ทันที และตลอดเวลา ผ่านข้อมูลตอบกลับแบบทันที ผู้ประกอบการเช่นคุณจะมีระบบควบคุมเพื่อดูการใช้งานรถ พร้อมข้อบ่งชี้ว่าควรมีการพัฒนาในด้านใดบ้างเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันและการสึกหรอ

• ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น • สภาพพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น • ความสะดวกสบายของผู้โดยสารที่ดียิ่งขึ้น • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลดลง • ผู้ขับขี่มีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น • การจัดการที่น้อยลง

ข้อมูลตอบกลับสำหรับผู้ขับขี่

I-Coaching เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขับขี่ที่สามารถมองเห็นได้ขณะขับรถ โดยจะแสดงข้อมูลตอบกลับแบบทันที เมื่อพารามิเตอร์มีค่าเกินไปอย่างน้อยหนึ่งค่าจากหกค่า ได้แก่ ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที), รอบเดินเบา (ชม:นาที:วินาที), การเบรก (เมตรต่อวินาที), การเร่งความเร็ว (เมตรต่อวินาที), ความเร็ว (กม./ชม.) และการเลี้ยวโค้ง (เมตรต่อวินาที)

ข้อมูลสถิติและการติดตาม

พารามิเตอร์การขับขี่จะถูกบันทึกและสรุปเป็นรายงานไว้ในพอร์ทัลการจัดการกลุ่มรถบรรทุก โดยสถิติจะแสดงรูปแบบการขับขี่ที่จำเป็นต้องปรับปรุงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ การฝึกอบรมผู้ขับขี่จะช่วยให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง 10% อีกทั้งผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น อันเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการขับขี่ที่นุ่มนวลยิ่งขึ้นนั่นเอง

การติดตั้งจากโรงงานหรือการดัดแปลง

I-Coaching สามารถติดตั้งมาในรถโดยสารหรือรถโค้ชจากโรงงาน หรือนำมาปรับแต่งให้กับรถ Volvo หรือแบรนด์อื่นๆ ได้ แต่ I-Coaching จำเป็นต้องติดตั้งการจัดการกลุ่มรถบรรทุกแบบพื้นฐานเพื่อเก็บและประมวลผลข้อมูลในแบบเรียลไทม์

บริการเพิ่มเติม

การฝึกอบรมผู้ขับขี่

การฝึกอบรมผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่คือตัวแทนของคุณ

โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาผู้ขับขี่ และให้การฝึกอบรมใช้งานจริงแก่ผู้ขับขี่รถโดยสารและรถโค้ช

การฝึกอบรมผู้ขับขี่
การจัดหาอะไหล่

การจัดหาอะไหล่

มั่นใจได้ถึงความพร้อมของอะไหล่

สัญญาจัดหาอะไหล่ช่วยให้คุณมั่นใจได้ถึงความพร้อมของอะไหล่แท้ของ Volvo และสามารถสำรองอะไหล่ในปริมาณที่เหมาะสม ตลอดจนช่วยลดเวลาที่รถไม่พร้อมใช้งานให้เหลือน้อยที่สุด

การจัดหาอะไหล่
สัญญาบริการ

สัญญาบริการ

สภาพพร้อมใช้งานที่มั่นใจได้

สัญญาบริการช่วยส่งเสริมสภาพพร้อมใช้งานและความพร้อมใช้งานของรถตามระดับที่ระบุไว้ในแต่ละเดือน โดยมีให้เลือกถึงสามระดับ

สัญญาบริการ
Volvo Buses

Volvo Buses

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา