การจัดหาอะไหล่

การจัดหาอะไหล่

มั่นใจได้ถึงความพร้อมของอะไหล่

สัญญาจัดหาอะไหล่ช่วยให้คุณมั่นใจได้ถึงความพร้อมของอะไหล่แท้ของ Volvo และสามารถสำรองอะไหล่ในปริมาณที่เหมาะสม นั่นหมายความว่าจะช่วยลดช่วงเวลาที่รถไม่พร้อมใช้งานให้เหลือน้อยที่สุด และศูนย์บริการจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น บริการจัดหาอะไหล่ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการที่มีศูนย์บริการแบบครบวงจร หรือใช้เครือข่ายบริการของ Volvo Buses อยู่ก็ตาม

รับประกันความพร้อมของอะไหล่ในระดับโลก

การเลือกใช้อะไหล่แท้ของ Volvo จะช่วยรับประกันว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์พรีเมียมคุณภาพสูงที่มีความปลอดภัย ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับสมรรถนะของรถโดยสารหรือรถโค้ชของคุณ หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ Volvo สามารถจัดหาเครื่องมือให้คุณเพื่อระบุอะไหล่ที่มีความบกพร่อง หาชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่ และทำการสั่งซื้อ คุณยังได้รับประโยชน์จากเครือข่ายโลจิสติกส์และคลังสินค้าที่มีอยู่ทั่วโลกของ Volvo ซึ่งจะรับประกันความพร้อมของอะไหล่และระยะเวลารอคอยสินค้าที่สั้นอีกด้วย

การควบคุมสินค้าคงเหลือและต้นทุนที่เหมาะสม

การใช้สินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีปริมาณอะไหล่ที่เหมาะสมคือวิธีที่ดีเยี่ยมในการควบคุมต้นทุน Volvo สามารถจัดส่งอะไหล่ตามต้องการในปริมาณที่ถูกต้องไปยังคลังสินค้าของคุณในเวลาที่เหมาะสมได้ ข้อตกลงหุ้นส่วนโลจิสติกส์นี้ยังรวมถึงการติดตามประสิทธิภาพและการเติมสินค้าโดยอัตโนมัติ โดยมีข้อดีคือความพร้อมด้านอะไหล่ที่สูง สินค้าคงคลังมีความเหมาะสม และอัตราการหมุนเวียนสินค้าดีขึ้น นอกจากนี้ สัญญาจัดหาอะไหล่ของ Volvo ยังช่วยให้คุณสามารถควบคุมต้นทุนได้อีกด้วย

ลำดับงานของศูนย์บริการ

นอกเหนือจากความพร้อมด้านอะไหล่ คุณยังได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นของศูนย์บริการ เมื่อลูกค้าไม่ต้องรอคอยสินค้านานเกินไป คุณจะมีพื้นที่ใช้งานภายในศูนย์บริการและสามารถจัดลำดับงานให้ดียิ่งขึ้นได้ พร้อมเพิ่มสภาพพร้อมใช้งานรถให้สูงที่สุดอีกด้วย

การบริการประกอบด้วย

  • สัญญาการจัดหาอะไหล่
  • ข้อตกลงหุ้นส่วนโลจิสติกส์
  • อะไหล่แท้ของ Volvo
  • IMPACT (ข้อมูลด้านอะไหล่)
  • TechTool (การติดตามความผิดพลาด)
  • อะไหล่ทางออนไลน์ (การสั่งซื้อ)
  • เครือข่ายโลจิสติกส์และการคลังสินค้าทั่วโลก

บริการเพิ่มเติม

สัญญาบริการ

สัญญาบริการ

สภาพพร้อมใช้งานที่มั่นใจได้

สัญญาบริการช่วยส่งเสริมสภาพพร้อมใช้งานและความพร้อมใช้งานของรถตามระดับที่ระบุไว้ในแต่ละเดือน โดยมีให้เลือกถึงสามระดับ

สัญญาบริการ
I-COACHING

I-COACHING

ทักษะการขับขี่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

พฤติกรรมของผู้ขับขี่คือหัวใจสำคัญสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ I-Coaching ให้ข้อมูลตอบกลับและคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

I-Coaching
การเงิน

การเงิน

ข้อเสนอที่คุณจะไม่ปฏิเสธ

แนะนำหุ้นส่วนทางการเงินที่เข้าใจธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดีให้กับบริษัทขนส่ง

การเงิน
Volvo Buses

Volvo Buses

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา