รถโดยสาร

ไทย

×

ข้อมูลจำเพาะของ Volvo B11R

ดาวน์โหลด

ลิงก์ด้านล่างนี้เป็นลิงก์เอกสารสำหรับอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ คุณสมบัติ ข้อเท็จจริง และข้อมูลต่างๆ