Buss

NORGE

Med Volvo Connect har Tide full kontroll på bussflåte

For Tide Buss i norske Tromsø er tilkyttede tjenester en selvsagt del av den daglige virksomheten. Med Volvo Connect får de raskt og enkelt full oversikt over sin bussflåte. Det er også et viktig verktøy for å unngå uplanlagte stopp, redusere drivstoff-forbruk, forbedre førerens arbeidsmiljø og for å sikre passasjerer en behagelig og sikker reise.
Med Volvo Connect har Tide full kontroll på bussflåte

På parkeringen ved Tides depot, sentralt i Tromsø, er det luft mellom bussene. Morgenens rushtrafikk er i gang, og de fleste av Tides 173 busser er ute i trafikk. For John Alfredsen har arbeidsdagen akkurat begynt. Som teknisk leder overvåker han bussflåten og har ansvaret for at bussene er klare for trafikken til riktig tidspunkt.

– Min jobb er veldig hendelsesstyrt, og det skjer ting hele tiden. Man må være fleksibel og forberedt på å endre fokus kjapt. Men det er også det som er det morsomste med denne jobben, jeg vet aldri hvordan dagen blir før den er over, sier han. 

Tromsø har cirka 75.000 innbyggere og ligger ved kysten, nord i Norge, cirka 500km nord for Polarsirkelen. Vinterne er lange og temperaturene kan endres raskt. Landskapet er kupert og mange av veiene i regionen er både smale og svingete.

John Alfredsen, teknisk leder, Tide Buss, Tromsø

– Den kan være ganske tøffe forhold for bussene, og det er viktig at vi har god kontroll på bussparken og sørger for at alt av reparasjoner og vedlikehold blir gjort til riktig tid, sier John Alfredsen. 

Til sin hjelp har han Volvo Connect, et system som gir Tide tilgang til alle de tilkyttede tjenestene Volvo tilbyr. På en stor skjerm følger John alle bussene i nåtid og ser kilometerstand, dieselforbruk og -nivå, samt kjøretøyenes status. Så fort det dukker opp en feilkode gjør har en vurdering av hvilke tiltak som må iverksettes

–Når det er nødvenig ringer vi sjåføren for å informerer og gi råd. Dersom det er noen uklarheter kontakter jeg vårt lokale Volvoverksted. Ettersom de ser det samme bildet som oss i Volvo Connect kan vi sammen bli enige om hva som skal prioriteres og hvilke kjøretøy som skal planlegges inn på verkstedet. Det gir oss et veldig effektivt arebidsverktøy for å kunne håndtere akutte hendelser  og for å unngå unødvendige stopp ute på veien, sier han.

Tide Buss driver offentlig transport i Tromsø, Norge. Flåten består av totalt 173 Volvo-busser.

Volvo Connect gir også Tide rapporter om dieselforbruk, kjøreadferd, tomgangskjøring, hastighet og kilometerproduksjon, både på dags-, ukes- og månedsbasis. Rapportene er viktige for at Tide skal nå sitt mål – å tilby Tromsøs innbyggere smidige, behagelige og miljøvennlige reiser. 

Volvo Connect gjør at vi har full kontroll på alle våre kjøretøy på et rask og effektiv måte.

Volvo Connect gjør at vi har full kontroll på alle våre kjøretøy på et rakt og effektivt sett. Alle de data som gjøres tilgjengelige gjennom de detaljerte rapportene hjelper oss å analysere og forbedre  vår virksomhet, sier John Alfredsen.

Tide Buss har et stort fokus på miljøspørsmål, og det å redusre drivstoff-forbruket er helt sentralt. Et av tiltakene som har hatt stor effekt er det aktive arbeidet med å redusere undøvendig tomgangskjøring. I Volvo Connect kan Tide raskt og enkelt identifisere hvilke busser som avviker. 

–Om vi se at en buss går mye på tomgang kontakter vi sjåføren og spør om årsaken. Det har gitt oss veldig gode resultater på dieselforbruket. Hver prosent utgjør en forskjell for miljøet, og med tanke på de høye dieselprisene vi har nå, gjør det en stor forskjell på økonomien. Men det er også viktig for renomeet til bedriften, vi skal ikke ha busser som går unødvendig på tomgang, sier John Alfredsen. 

I Volvo Connect kan Tide også følge med på hvordan sjåførene kjører og om de eventuelt har behov for ytterligere opplæring 

– Vi benytter oss av rapporter som viser oss hvordan hver enkelt buss kjøres. Dersom vi ser at en buss har uvanlig mange kraftige akselrasjoner og nedbremsinger, kontakter vi arbeidslederen og sørger for at sjåføren får coaching, sier John Alfredsen.

Tide Buss er norges nest største operatør og har kjørt kollektivtrafikken i Tromsøregionen siden 2019. Tide Flåten i Tromsø består av 173 Volvo 8900 som trafikkerer alle busslinjene både i Tromsø by og rundt om i regionen. Morten Ellingsen, teknisk sjef i Tide Buss i Norge, var en av de som jobbet med bussanbudet i Tromsø. 

–For oss var det viktig å ha et produkt som kunne leve opp til våre høye krav på kvalitet, miljø, komfort og sikkerhet. Volvo Connect, og de mulighetene det systemet gir oss ved å kunne overvåke hele flåten, samt å innføre Safety Zones bidro til at vi valgte Volvo, sier han.

Morten Ellingsen, teknisk sjef, Tide Buss, Norway

Tide Buss var først ute i Norge med å impementere Volvos unike sikkerhetssystem Safety Zones i sine busser, og de har i dag 28 slike soner rundt i distriktet. Ved å bruke såkalt geofencing-teknikk begrenses bussenes hastighet automatisk når den kjører inn en en Safety Zone. De fleste sonene er laget ved skoler og barnehager, men også i sentrum og bostadsområder der det er mye mennesker. 

– Så fort vi får signaler fra beboere eller passasjerer om at bussene våre kjører for fort i enkelte områder lager vi en ny sone. Systemet høynder sikkerheten, men det er også til stor hjelp for sjåføren. I steden for å måtte ha kontroll på speedomteret, kan de holde fokus på det som skjer rundt bussen. Safety Zones har også bidratt til et mer positvt bilde av oss som bedrift, sier Morgen Ellingsen. 

Tide Buss har også laget en sone rundt sitt eget bussdepot, med en hastighetsgrense på 14 km/t. På enkelte tider av døgnet kan det være trangt på parkeringen og gjennom å kunne begrense hastigheten har antallet hendelser og kostnader på karosseriskader blitt redusert betydelig. 

Volvo Connect og de mulgiheter som systemet gir, bidrar til at vi velger Volvo Buss.

– Side vi innførte Safety Zone på depoet har vi ikke hatt noen større kollisjoner mellom våre kjøretøy. Det er også et viktig sikkerhetstiltak for alle som jobber på depoet og beveger seg ute blant bussene, sier John Alfredsen. 

Volvo Connect utvikles stadig, og nye tjenester og funksjoner legges til fortløpende. Tide Buss har en tett dialog med Volvo Buss om sine behov og hvordan de store mengdene med data som de tilknyttede tjenestene genererer kan anvendes på best mulig måte. 

– I dag bruker vi stort sett alle de tjenestene som finnes tilgjengelig, og de benyttes på mange ulike nivåer. Når vi har ønsker om nye funksjoner så ser Volvo på muligheten for legge til dette. Hadde vi ikke hatt dette systemet ville vi hatt behov for mere ressurser for å kunne ha det samme overblikket, sier John Alfredsen. 

Fakta Tide Buss, Tromsø

Bakgrunn: Tide Buss har kjørt busstrafikken i Tromsø og omegn på oppdrag for Troms Fylkestrafikk siden 2019.

Bussflåte: Flåten består i dag 167 Volvo 8900, som opererer  både by- og regionstrafikken. Selskapet har ogås seks Volvo 9700 som benyttes i kommersiell busstrafikk. I Tromsø har Tide cirka 11 millioner passasjerer hvert år og de kjører totalt 7,5 millioner kilometer.

Om selskapet: Tide Buss er norges nest største bussoperatør og er også en av de største i Danmark. Tide Buss tilbyr bærekraftige mobilitetsløsninger og er en nøkkelaktør når ny og mer miljøvennlig teknologi skal implementeres i bussbransjen. Selskapet har mer enn 4.900 medarbeidere og 2.100 busser, hvor av stadig flere blir helelektriske. Hver eneste dag gjøres totalt 17.000 bussreiser med Tide Buss. 

Fakta Volvo Connect

Volvo Connect er et system som gir operatører muligheten til å håndtere sin bussflåte, og det er en portal til alle Volvos Bussers tjenester. Her finner du alt fra oppkoblede online-tjenester til dokumentasjon og verkstedtjenester. Med systemet får operatørene nøyaktig informasjon og oppfølging for å sikre at hver enkelt buss kan produserer som planlagt. Vedlikeholdsplaner og tiltak som hjelper til med å øke produktiviteten.