Buss

NORGE

 

Bærekraftige løsninger
for persontransport

Bærekraft. Overalt.

Hos Volvo Buss handler bærekraft om mer enn bare null utslipp fra kjøretøyet. Hver dag fokuserer vi på detaljene som hjelper oss å nå ambisiøse klimamål, og vi vurderer alltid hvordan vi kan redusere klimapåvirkningen vår, ta bedre vare på verdens ressurser og drive virksomhet på en ansvarlig måte – i utvikling, ved innkjøp, ved produksjonsanleggene våre og når kjøretøyene leveres til kundene våre. På denne måten leverer vi komplette bærekraftige kollektivtransportløsninger.

I produktutviklingsfasen

Hver rutebuss og turistbuss, hvert chassis og hver komponent vi lager, er utviklet med omhu for å være bedre for planeten vår og menneskeheten i det lange løp. Vi bruker en sirkulær utviklingsprosess som forbedrer produktets bærekraftsprofil – over 90 % av det nyeste busschassiset vårt kan resirkuleres.

Bærekraftsmålene våre er å redusere utslippet fra egen virksomhet med 50 % og redusere utslippet fra kjøretøy med 40 % per km – innen 2030. Dette arbeidet begynner i utviklingsfasen, ved at vi nøye vurderer materialene, teknologien og forretningsmodellene som er involvert.

Når vi kjøper inn materialer

Bærekraftig tenkning gjennomsyrer hele forsyningskjeden vår. Målet vårt er å produsere bærekraftige busser som ikke slipper ut noen som helst skadelige stoffer, samtidig som vi respekterer miljøet og menneskerettigheter. Ett av de viktigste verktøyene for å oppnå dette er reglene for god opptreden for leverandører. Disse reglene skisserer de høye standardene for miljøpraksiser, menneskerettigheter, helse og sikkerhet som vi forventer av leverandørene våre. Vi har også et grundig program for bærekraftig bruk av mineraler som fokuserer på bærekraftig innkjøp av tinn, wolfram, tantal, gull og kobolt.

Under produksjon

Vi gjør kontinuerlig alt vi kan for å redusere avfall og utslipp, optimalisere bruken av vann og forbedre håndteringen av løsemidler, oljer og kjemikalier.

Chassisfabrikken vår i Borås i Sverige er et av de første bussanleggene i verden som er 100 % drevet av fornybar energi – med fjernvarme fra biodrivstoff og kjøretøy på stedet som går på HVO og fossilfri vannkraft. Vi har også redusert det totale energiforbruket på fabrikken med 15 %.

Salg, bruk og ettermarked

Som en del av Volvo-konsernet har vi en ansvarlig salgsprosess som begrenser muligheten til uønskede aktører å bruke kjøretøyene på skadelige måter, og vi har gitt et løfte om å kun produsere produkter som går på fossilfritt drivstoff innen 2040. Bærekraftig kollektivtransport er viktig til oss, og det er derfor vi er forkjempere for elektrisitet fremfor fossilt drivstoff, noe som vil gi umiddelbare og langsiktige positive effekter på miljøet og på livskvaliteten til folk. Vi har levert hybridbusser og elektriske busser over hele verden siden 2015, og arbeidet vårt med sikkerhetssoneteknologi forbedrer sikkerheten i områder i nærheten av skoler og offentlige parker.

Bærekraft ligger i ryggmargen vår

Omsorg og respekt for mennesker og natur er grunnleggende for oss. Dette er årsaken til at Volvo Buss har et anerkjent rykte for sosialt ansvar og etisk atferd. Akkurat som en kunstner er vi svært nøye med arbeidet vårt og legger mye omtanke i det, slik at vi kan produsere bærekraftige materialer, produkter, systemer og prosesser på en kreativ måte. Mesterverkene våre innen sjangeren bærekraft vil fortelle deg historien om mange bærekraftsdetaljer fra produksjonssyklusen.

Livsløpsvurdering for elektriske busser

Et program for bærekraftig bruk av mineraler for å beskytte menneskerettighetene

Hvordan fabrikken vår i Uddevalla sluttet å generere avfall

Bærekraft hos Volvo-konsernet

Volvo-konsernets ambisjon er å tilby løsninger som er 100 % sikre, 100 % fossilfrie og 100 % mer produktive. Volvo-konsernet har satt som mål å bli et karbonnøytralt selskap innen 2040, og i samarbeid med Science Based Target-initiativet har vi utarbeidet et sett med mål vi skal arbeide mot.

Want to find out more?

Do you want to continue the discussion? Please fill out our contact form and let us get back to you.

Privacy policy *

By submitting this form with the privacy policy checkbox checked, you allow Volvo Group to save your personal data and use it for purposes related to your inquire.

Privacy notification and other information

Mandatory