Buss

NORGE

 

Selvkjørende busser

Visjonen om selvkjørende busser

Det første skrittet mot selvkjørende busser er innføringen av automatiserte funksjoner, for eksempel førerassistentsystemer, sikkerhetsfunksjoner og batterilading. Volvo kjører allerede fullskala felttester med selvkjørende busser i kontrollerte omgivelser. Men selv om teknologien for selvkjørende busser allerede er her, er det mange andre aspekter å vurdere etter hvert som kunstig intelligens tar over kjøretøyskontroll og beslutningstaking. Når verden er klar for denne teknologien, er vi i Volvo også klare.

Unik studie viser at passasjerer er positive til selvkjørende busser

Volvo Buss, sammen med Västtrafik og Chalmers tekniske høyskole, har undersøkt hva passasjerer tenker om å reise med en selvkjørende buss, og hvordan de tror selvkjørende løsninger vil virke inn på pendling i fremtiden. Studien er den første som har blitt gjennomført med en 12 meter lang buss for bytrafikk.

"Hvem våger å kjøre med en selvkjørende buss?"

Spennende, sikkert og komfortabelt. Slik beskriver passasjerer pendling med en selvkjørende buss. Tilbakemeldingene deres gir viktig innsikt i fremtidens transportsystem. 

Test av selvkjørende sjåførassistentsystem

Hos Volvo Buss tester vi fremtidens sjåførassistentsystem. Sammen med Chalmers tekniske høyskole har vi studert reaksjonene fra bussjåfører på et selvkjørende sjåførassistentsystem for å finne ut hva studien involverte, hvordan den ble gjennomført, og resultatene vi oppdaget.

Hvordan opplever sjåfører selvkjørende dokking?

Som en del av studien vår, sammen med Chalmers tekniske høyskole, ba vi sjåførene våre om å forklare hva de følte om å arbeide sammen med et selvkjørende sjåførassistentsystem, og hvilke fordeler de følte at det gav dem, inkludert forbedret sikkerhet, passasjerkomfort og et bedre arbeidsmiljø.

Felttesten for selvkjørende elektriske busser i Singapore

I Singapore har Volvo Buss og Nanyang Technological University gjennomført en felttest med verdens første selvkjørende buss i full størrelse. Bussen Volvo 7900 Electric er utstyrt med flere sensorer og navigeringskontroller som styres av et omfattende system med kunstig intelligens (AI) som er inkludert i Volvo Autonomous Research Platform. Prosjektet er et samarbeid med Land Transport Authority (LTA) for å utvikle og foreta utprøving av selvkjørende busser for faste ruter og rutetider.

Automatisering i bussdepoter

Selvkjørende kjøretøy i depoter vil være ett av de første kommersielt tilgjengelige bruksområdene for automatisering. Flytting av busser mellom vasking, lading og parkering kan håndteres med perfekt presisjon praktisk talt uten menneskelig inngripen. Volvo og transportoperatøren Keolis viste mulighetene på et arrangement i Vest-Sverige, der en Volvo 7900 Electric kjørte rundt på området automatisk.

Veikart mot selvkjørende busser

Selvkjørende busser i den vanlige trafikken hører fortsatt fremtiden til, men Volvo vil være mer enn klare når førerløs kjøring blir tillatt. Vi er i forkant og utfører vår egen forskning og jobber også sammen med uavhengige akademier.

Automatiske sjåførassistentsystemer

Det finnes allerede flere automatiserte funksjoner som hjelper sjåføren med å kjøre tryggere og med færre distraksjoner. Systemer for kjørefeltassistent og kollisjonsvarsel er grunnleggende funksjoner. Disse systemene vil utvikles videre og bli enda bedre, men de krever fortsatt interaksjon med, og handlinger av, en sjåfør.

Selvkjørende busser på avgrensede områder

Dagens sensorteknologi muliggjør kontrollert og nøyaktig førerløs fremdrift. Med tilkoblede funksjoner kan førerløse kjøretøy også kommunisere med hverandre i henhold til forhåndsdefinerte algoritmer. I avgrensede områder, som depoter eller ladestasjoner, er alle relevante parametere kjent, og bussene kan bevege seg rundt på en trygg måte uten menneskelig inngripen.

Selvkjørende busser i trafikken

For selvkjørende kjøretøy er overgangen fra avgrensede områder til vanlig bytrafikk enorm og det krever nøye planlegging å komme dit. Ett sannsynlig første initiativ er Bus Rapid Transit, der bussene har egne kjørebaner der det ikke er andre veibrukere. Når de automatiserte systemene skal håndtere færre parametere, vil BRT bli et viktig testområde for selvkjørende kjøretøy.

Nyskapende teknologi for selvkjørende busser

Selvkjørende kjøretøy krever forskjellig type teknologi. Smarte algoritmer, pålitelige sensorer, superrask datakommunikasjon og sviktsikre mekaniske undersystemer er bare noen eksempler. Volvo utvikler og lanserer hele tiden funksjoner og egenskaper som vil bli en del av fremtidige systemer for selvkjørende kjøretøy.

Volvo Autonomous Research Platform

Volvo Autonomous Research Platform en programvareklynge som behandler data fra navigasjonssystemet og flere sensorer. Dette inkluderer LiDAR-sensorer til deteksjon og avstandsmåling, stereokameraer som tar bilder i 3D og et avansert globalt navigasjonssystem som bruker sanntidskinematikk.

Beskytte sårbare trafikanter

Bybusser deler veien med personbiler, lastebiler og andre busser, men også med fotgjengere, syklister og e-scootere, som beveger seg rundt bussen på uoversiktlige måter. Det er derfor vi fortsetter med å utvikle smarte sensorer som kan skanne omgivelsene, både i dagslys og i totalt mørke. Resultatet er sikkerhetsfunksjoner som kan oppdage potensielle farer og hjelpe sjåføren med å unngå ulykker.

Volvo Dynamic Steering

Volvo Dynamic Steering, VDS, er praktisk talt en avansert form for servostyring laget for å gjøre kjøringen enklere, mer komfortabel og mer nøyaktig. Men det er også en elektromekanisk komponent som kan styre bussen når den får data fra et system for selvkjøring. Kjernekomponentene i VDS omfatter en elektrisk motor, en hydraulisk styresnekke, en kontrollenhet og en rekke sensorer.

Beslektede nyheter og historier

Vil du vite mer?

Send oss et spørsmål

Vil du fortsette samtalen? Fyll ut kontaktskjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Retningslinjer for personvern*

Ved å sende inn dette skjemaet med avmerkingsboksen Retningslinjer for personvern avmerket tillater du at Volvo-konsernet kan lagre personopplysningene dine og bruke dem i forbindelse med forespørselen.

Merknad om personvern og annen informasjon

Snakk med en selger

Finn en Volvo-salgsrepresentant som kan hjelpe deg med dine daglige arbeidsoppgaver på en effektiv og lønnsom måte.

Lokale salgskontakter

Finn en forhandler

Volvo har et av de mest omfattende servicenettverkene i bransjen, med mer enn 1500 forhandlere og servicesentre rundt om i verden.

Forhandlerne våre