Buss

NORGE

Rapporter

Analyseverktøyet

Rapporter er på mange måter hjertet i et flåtestyringssystem. Derfor tilbyr Volvo Connect ikke bare omfattende og kortfattede standardrapporter, men også funksjoner for deling, eksport og tilpasning.

Oversikt – og alle detaljer

Føler du at drivstoffkostnadene dine øker? Eller har du andre bekymringer om ytelse i flåten? Rapportene gir svar og et godt utgangspunkt for å finne årsakene. Drivstoff- og energiforbruk, miljøparametere og sikkerhetsrelaterte data følges opp og presenteres i oversiktlige standardrapporter, for hele flåten, for individuelle kjøretøy eller grupper av kjøretøy.

Tilpass, sett sammen og analyser

Du kan også utforme dine egne rapporter. Det er et bredt utvalg av parametre for å finne detaljene du vil ha, og du kan kombinere dataene som du vil. Dessuten kan du dele rapportene med kollegaer, også eksternt, eller laste de ned som et regneark for å analysere videre.

Standardrapporter

For enkelhets skyld, er det et sett med forhåndsdefinerte standardrapporter i Volvo Connect. Hver av dem har et utvalg ofte brukte parametere som dekker de fleste vanlige behov. Alle standardrapporter kan endres og lagres som dine egne, tilpassede rapporter.

Ytelse

Ytelsesrapporten viser grunnleggende data som kjøretid, kjørelengde, gjennomsnittlig hastighet og tomgang. Du kan sortere dataene etter kjøretøy eller sjåfører, enkeltpersoner eller grupper. Du kan enkelt endre tidsrammen eller parameterne og se på trender.

Drivstoff og AdBlue

Drivstoff er den største enkeltstående kostnadsposten for de fleste bussvirksomheter. Denne rapporten vil ikke bare fortelle deg hvor mye drivstoff som brukes, men også hvor mye som forbrukes under tomgang, kjøring og ved bruk av cruisekontroll. Og, selvfølgelig, antall liter per 100 km.

Miljø

Her er miljødataene samlet. En beregning av hovedutslippstallene: CO2, nitrogenoksider og partikler. Dessuten data om motorklasse og utslippsprofil, drivstoff- og energiforbruk og kjørelengde. Du kan også sjekke for kjørelengder med utslipp over normalverdien.

Sammendrag

En svært nyttig rapport som gir en rask oversikt over forbruk, kjørelengde, tid, og gjennomsnittshastighet for flere kjøreforhold. Per kjøretøy, per sjåfør, gruppe eller enkeltpersoner.

Sikkerhet

Sikkerhetsrapporten er like mye en indikator for passasjerkomfort. Her kan du se mengde og hyppighet av hard akselerasjon og bremsing, og hvor ofte ABS-funksjonen har vært aktivert. Også her kan du sortere data per kjøretøy, sjåfører og grupper.

Elektromobilitetsrapporter

Volvo Connect tilbyr to dedikerte rapporter for elektriske busser. Energibruk inneholder samme data som Fuel og AdBlue-rapporten, mens Elektrisk ytelse følger flere parametere – som kjørelengde, gjennomsnittshastighet og energigjenvinning.

Kontakt meg vedrørendeRetningslinjer for personvern*

Ved å sende inn dette skjemaet med avmerkingsboksen Retningslinjer for personvern avmerket tillater du at Volvo-konsernet kan lagre personopplysningene dine og bruke dem i forbindelse med forespørselen.

Merknad om personvern og annen informasjon

Mandatory