Buss

NORGE

 

Gjør byen din til en
nullutslippsby i simulatoren vår

 

Se hvordan elektriske busser reduserer forurensning og støy på ditt busstopp i din by.

Simuleringsresultatene er basert på antall avganger årlig, beregnet ut fra utvalgte, offentlig tilgjengelige plandata. Avvik fra faktisk antall avganger kan forekomme.

Skaff deg fullversjonen

Avtal et møte for å teste ut våre mer avanserte simulatorer, som gir detaljert innsikt i energi, levetidskostnader og miljøutfordringer.

Vilkår

Godta vilkårene

Volvo e-mobilitet

Volvo tilbyr komplette løsninger for e-mobilitet utviklet og konfigurert i tett samarbeid med hver by.