Buss

NORGE

 

Tredjegenerasjons førerassistentsystemer

 

Volvo tilbyr et stort utvalg intelligente funksjoner som hjelper sjåføren med å kjøre sikrere og unngå hendelser, og beskytter mot skader. Smarte sensorer og avansert programvare registrerer hendelser som kan føre til farlige situasjoner, og advarer sjåføren.

En helintegrert sikkerhetsplattform

Sikkerhet er i sentrum allerede tidlig i produktutviklingsprosessen. Kjørekomfort, kjøreegenskaper og forutsigbar adferd legger grunnlaget for Volvos helhetlige sikkerhetsarkitektur, som har som mål å oppnå vår visjon om null ulykker.

Basert på sjåførens virkelighet

Med våre aktive sikkerhetssystem er all informasjonen til sjåførene integrert i instrumentgruppen, rett foran sjåføren. Fraværet av flere eksterne skjermer reduserer distraksjoner og hjelper sjåføren med å holde fokus.

I retning av automatisering

Godt fungerende førerassistentsystemer er grunnlaget for fremtidige selvkjørende kjøretøy. Selv om vi må vente på automatiserte, selvkjørende busser, ser Volvo fremover og sørger for at hvert eneste skritt på veien dit er validert, trygt og sikkert. 

Se det som ikke kan ses

Sjåførens øyne er de beste sensorene vi har. Men fordi menneskets synsfelt er begrenset, legger vi til sensorer for sikt rundt hele kjøretøyet. Radarer og ulike typer kameraer som brukes sammen med sensorer gir viktig informasjon om trafikksituasjonen.

Den nyeste radarteknologien

Radar har åpenbare fordeler, som upåvirket sikt i tåke, regn og mørke. Vi bruker radar til å fastslå avstander og registrere tilstedeværelsen og bevegelsen til objekter, ofte i kombinasjon med kameraer.

Bildebehandling med høy oppløsning

Rask bildebehandling og kameraer er svært nyttige for gjenkjennelse av forventede objekter som kjøretøy, mennesker, skilt og veimarkeringer. Kombinert med radarinformasjon sørger systemet for nøyaktighet og pålitelighet.

Den digitale medsjåføren

Lange skift kan være utmattende og en årvåken sjåfør er grunnleggende for sikker kjøring. I en Volvo blir sjåføren varslet når banen til kjøretøyet viser at sjåføren er trøtt eller i ferd med å miste konsentrasjonen.

Aktive sikkerhetsfunksjoner

Volvo er godt kjent for sikkerhetsnyvinninger i bransjen. Vi introduserte ABS-bremsene, servostyring og trykkluftbremser. Og arbeidet fortsetter. Vi jobber hele tiden med forbedringer i arbeidet mot null ulykker.

Kollisjonsvarsel med nødbrems

Med radar og kameraer registrerer bussen kjøretøy foran, hvordan de ser ut og endringer i avstand. Hvis en kollisjon er nært forestående, får sjåføren både en visuell advarsel og et lydvarsel. Hvis sjåføren ikke responderer, aktiverer systemet automatisk bremsene litt i en forhåndsbremsingsprosedyre, etterfulgt av full bremsekraft. Bremseprosedyren vil ikke bare aktiveres ved registrering av kjøretøy, men også ved registrering av syklister og fotgjengere. Dette overgår det som er lovpålagt.

Adaptiv cruisekontroll

En fremovervendt rader registrerer kjøretøy innenfor en viss avstand foran kjøretøyet. Ved å akselerere og bremse opprettholder systemet en forhåndsinnstilt og hastighetsavhengig avstand til kjøretøy foran. Når det ikke er noe kjøretøy registrert foran, går systemet tilbake til den forhåndsinnstilte hastigheten.

Intelligent hastighetsassistent

Et forovervendt kamera overvåker veien. Ved hjelp av bildebehandling blir en rekke forskjellige veiskilt gjenkjent og de vises som bilder på instrumentpanelet og minner på den måten sjåføren om de gjeldende restriksjonene.

Sidekollisjonsvarsling

Dette systemet registrerer personer og kjøretøy i bevegelse på siden av bussen. Det dekker 30 meter bakover og 7 meter foran bussen og funksjonen fungerer som et blindsoneinformasjonssystem som advarer sjåføren om for eksempel syklister og el-sparkesykler på begge sider av bussen. Det fungerer også som støtte ved bytte av kjørefelt og advarer sjåføren om kjøretøy som nærmer seg i de andre kjørefeltene.

Front Short Range Assist

Systemet er hovedsakelig aktivt ved lav hastighet ved start fra stillstand. Det bruker radar, kameraer og bildebehandling til å registrere mennesker og objekter i bevegelse og stillestående mennesker og objekter foran bussen. Det dekker et område på ca. 4 x 4 meter i umiddelbar nærhet til bussen. Hvis et objekt registreres, får sjåføren et lydvarsel og en visuell advarsel.

Feltskifteassistent

Ved feltskift kan kjøretøy som nærer seg rask føre til en farlig situasjon. Et ekstra par øyne på blindsonene på begge sider av kjøretøyet hjelper sjåføren med å tilpasse seg sikkert til trafikksituasjonen.

Kjørefeltassistent

Kameraer og bildebehandling holder oversikt over veimarkeringene. Hvis bussen beveger seg mot veimarkeringen, får sjåføren både en haptisk (kort vibrasjon i seteputen) og en visuell advarsel.

Sjåførvarselassistent

Systemet registrerer mønstre i rattbevegelser, og om det er en tendens til svinging i kjørefeltet. Hvis det er tegn på utilstrekkelig sjåførfokus, gis en advarsel ved at et symbol lyser på instrumentpanelet.

Dekktrykkovervåking

Dekk utgjør en betydelig kostnad for bilparkeiere, og dekktrykkovervåking kan bidra til å redusere disse kostnadene. Systemet varsler sjåføren via instrumentgruppen hvis et dekks lufttrykk faller under sikre nivåer. Systemet vil ikke bare redusere kostnadene på dekkvedlikehold, men vil også forbedre kjørbarheten og bilparkens energieffektivitet.

Nedlastinger

Det finnes mer informasjon. Bruk koblingene til å laste ned dokumentene.

Vil du vite mer?

Send oss et spørsmål

Vil du fortsette samtalen? Fyll ut kontaktskjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Retningslinjer for personvern*

Ved å sende inn dette skjemaet med avmerkingsboksen Retningslinjer for personvern avmerket tillater du at Volvo-konsernet kan lagre personopplysningene dine og bruke dem i forbindelse med forespørselen.

Merknad om personvern og annen informasjon

Snakk med en selger

Finn en Volvo-salgsrepresentant som kan hjelpe deg med dine daglige arbeidsoppgaver på en effektiv og lønnsom måte.

Lokale salgskontakter

Finn en forhandler

Volvo har et av de mest omfattende servicenettverkene i bransjen, med mer enn 1500 forhandlere og servicesentre rundt om i verden.

Forhandlerne våre