Buss

NORGE

Hendelser

En nærmere titt

Hendelser er det som skjer om bord i kjøretøyet. Så å si alt blir loggført og overført. Ved å filtrere og analysere kan du identifisere uregelmessigheter og oppdage mønstre. I kombinasjon med posisjon og kjøreprofil, er dette et kraftig verktøy for å øke produktiviteten.

Hva, hvor og når

Alle kjøretøydata loggføres under drift. Tidspunkt og posisjon lagres sammen med andre data, denne hendelsesstrømmen brukes som rådata av flere andre tjenester.

Kart og listevisning

I kartverktøyet i Volvo Connect vises alle hendelser på et kart. For hver oppføring vises en beskrivelse av hendelsen, kjøretøy-ID, hastighet, ladenivå eller drivstoffnivå, og en avlesing av kilometertelleren.

Kraftig filtrering

Hver buss i flåten registrer hundrevis av hendelser i løpet av et skift. Dette gir god statistikk, men kan være utfordrende med tanke på lesbarhet. Takket være filtreringsfunksjonene og varslinger, er det enkelt å sortere ut det som er viktig.

Kontakt meg vedrørendeRetningslinjer for personvern*

Ved å sende inn dette skjemaet med avmerkingsboksen Retningslinjer for personvern avmerket tillater du at Volvo-konsernet kan lagre personopplysningene dine og bruke dem i forbindelse med forespørselen.

Merknad om personvern og annen informasjon

Mandatory