Buss

NORGE

 

Kjerneverdiene våre

 

Vi gjør vårt ytterste for å være den aller beste leverandøren av bærekraftige transportløsninger. Vi gjør dette fordi vi bryr oss om de kommende generasjonene og fremtiden til planeten vår. Det ligger rotfestet i kjerneverdiene våre: sikkerhet, kvalitet og miljøvern, som utgjør fundamentet for det daglige arbeidet vårt, og som former hvordan vi utvikler for fremtiden.

I naturen vår

Sikkerhet

Sikkerhet har vært ledestjernen vår siden 1927 da Volvo ble grunnlagt. I dag, mer enn 90 år senere, leder vi fortsatt an i en rekke nyskapende sikkerhetsnyvinninger som blir stadig mer utbredt i kjøretøysbransjen. Og visjonen vår er klar: null ulykker med produkter fra Volvo-konsernet.

Et samfunnsansvar

For oss handler sikkerhet om mye mer enn bare å utvikle nyskapende sikkerhetsløsninger i produktene våre. Vi har også et samfunnsansvar. Volvo-konsernet er et av verdens ledende selskaper innenfor sikkerhetsforskning for kommersielle kjøretøy.

Aktive sikkerhetssystemer

Sikkerhet starter med sjåføren. Det er derfor vi kontinuerlig utvikler aktive sikkerhetssystemer med et vell av smarte sensorer og intelligent prosessering. For å assistere og advare sjåføren – men også for å iverksette tiltak automatisk i nødsituasjoner.

Enestående beskyttelsessystemer

Hvis det skulle skje en ulykke, er oppgaven vår å minimere konsekvensene for sjåførene, passasjerene og andre trafikanter. Beskyttelsessystemene våre reduserer risikoen for alvorlige skader betraktelig ved kollisjon med personbiler.

Miljøhensyn

Miljøhensyn er en kjerneverdi hos Volvo. Men for oss betyr dette mye mer enn bare ren luft. Det handler om å bruke ressurser på en ansvarlig måte og om strategier for en miljømessig sunn og kostnadseffektiv infrastruktur, slik at vi kan levere bærekraftige transportløsninger og nye muligheter for moderne byutvikling.

Levere renere bussflåter

Volvo Buss har blitt med i The Global Industry Partnership on Soot-Free Clean Bus Fleets. Vi mener at dette initiativet kan fremskynde fornyelsen av bussflåter og dermed også bedre luftkvaliteten i mange byer rundt om i verden.

Miljøvennlig teknologi

Volvo er verdensledende innen elektromobilitet med elektrifiserte busser solgt over hele verden. Fleksible lade- og batteriløsninger, etterliv for batterier og tilkoblet teknologi bidrar til de positive effektene på miljøet.

Banebrytende bærekraftig produksjon

Chassisfabrikken vår i Borås i Sverige er den første bussfabrikken som bare drives av fornybar energi. Med oppvarming fra biologisk brennstoff og kjøretøy på stedet som kjører på HVO og fossilfri vannkraft, har fabrikkens samlede strømforbruk blitt redusert med 15 %. Og det tar ikke slutt med det. Vi streber for å oppnå et karbonfritt fotavtrykk og vi kommer nærmere og nærmere dag for dag.


Bærekraftig produksjon

Kvalitet

Kvaliteten på produktene og tjenestene vi leverer, er svært viktig for forretningsresultatene dine. Det er derfor kvalitet er en kjerneverdi hos Volvo og dypt forankret i historien vår. Vi jobber hardt for å sørge for at det vi leverer overgår forventningene dine.

Førsteklasses kvalitet i alle detaljer

Kvalitetsløftet vårt er basert på en Volvo-kultur hvor alle trekker i samme retning. Kulturen er preget av innovasjon og fremskritt, noe som bidrar til å sikre topp kvalitet i alle ledd, og som tar oss nærmere målet om å bli best innen kundetilfredshet.

Tester i full skala

I tillegg til realistiske datasimuleringer er testing i full skala viktig i sikkerhetsarbeidet vårt. Med resultatene fra testbanene og laboratoriene kan vi analysere og bekrefte at alle produktene våre oppfyller lovkravene og sertifiseringene.

Want to find out more?

Do you want to continue the discussion? Please fill out our contact form and let us get back to you.

Privacy policy *

By submitting this form with the privacy policy checkbox checked, you allow Volvo Group to save your personal data and use it for purposes related to your inquire.

Privacy notification and other information

Mandatory