Buss

NORGE

 

E-mobilitet

Overgang til elektrisk med Volvo

I by etter by over hele verden gjør man nå en innsats for å oppnå nullutslipp. Hos Volvo har vi imidlertid lagt listen enda litt høyere, fordi vi mener mennesker fortjener mer enn bare ren luft og mindre støy. Vi er overbevist om at alle fortjener sikker, pålitelig og bærekraftig kollektivtransport med minimal innvirkning på miljøet. Det er derfor du bør gå over til elektriske løsninger fra Volvo.

Verdens mest ansvarlige elektriske bussystem

Bærekraft som handler om mer enn bare utslippsreduksjon

Hos Volvo tar vi ansvar for hele miljøpåvirkningen til produktene og tjenestene våre, i hele verdikjeden, fra vugge til grav. Vi sørger for at materialer, produksjon, drift og resirkulering oppfyller de strengeste miljøkravene. Vi holder oversikten, og vi publiserer resultatene. Som kunde vil du støtte oss i å bidra til en sirkulær økonomi og produkter som ikke forårsaker unødig skade på mennesker eller planeten vår.

Sikkerhet som omfatter mer enn bare bussen

Målet vårt er å tilby verdens sikreste elektriske bussystem. Volvo har drevet banebrytende innovasjon innen sikkerhet i nesten hundre år, og i byer som satser på nullutslipp, har vi også troen på null ulykker. I dag leder vi an i utviklingen av produktsikkerhet, sjåførstøtte og tilkoblede løsninger, men sikkerhet handler om så mye mer. Sjåføropplæring, ladeløsninger, høyspentsikkerhet på depotet og ikke minst cybersikkerhet er svært viktige områder for oss i Volvo.

Driftssikkerhet som handler om mer enn bare levering

Som global leverandør av elektriske kjøretøy har Volvo implementert komplette elektriske bussystemer med ladeinfrastruktur i en rekke byer. Gjennom langsiktig og tett samarbeid med kunder og samarbeidspartnere tilpasser vi elektromobilitetsløsningen til hver enkelt by. Takket være et verdensomspennende servicenettverk er vi alltid til stede og klare til å støtte og ivareta driftssikkerheten og effektiviteten som kundene våre krever. For oss handler det om å sørge for null uventede driftsavbrudd, og det er et enormt ansvar.

En komplett e-mobilitetsløsning

Når en by bestemmer seg for å gå over til elektrisk transport, påvirker endringen mye mer enn bare det å skifte ut kjøretøy. Kraftforsyning, daglig vedlikehold, ladestrategi og planlegging av kjøretøysdistribusjon er bare noen av områdene som blir underlagt nye krav. Volvo tilbyr komplette løsninger for e-mobilitet utviklet og konfigurert i tett samarbeid med hver by. Løsningene omfatter alt fra effektive elektriske busser og relevante tjenester til åpen infrastruktur og implementering.

Simuleringer og implementering

Overgangen fra dieseldrevet kollektivtransport til elektriske busser drevet av batterier er en kompleks prosess. Vi har lang erfaring med simulering av ulike ruter og beregning av ladesekvenser for maksimal tilgjengelighet. Sammen med operatøren beregner vi energibehovet for den aktuelle ruten, og deretter sikrer vi at denne kapasiteten blir tilgjengelig. Kort forklart garanterer vi at du får en bestemt mengde utnyttbar energi. Vi samarbeider med byenes leverandører og energimyndigheter om infrastrukturen.

En e-mobilitetspartner for fremtiden

Hvordan sikrer du kollektivtransporten i en by for fremtiden? Volvo har vært en pioner innen utviklingen av e-mobilitetsløsninger i mange år, og Volvo-konsernet har omfattende ekspertise på dette området.

Fremtidsrettet

Vi har et tett samarbeid med byer som ønsker å implementere bærekraftige elektriske bussystemer. Åpne standarder er et godt eksempel på fremtidssikker teknologi. En annen viktig faktor er Volvos avanserte og tilkoblede produkter og tjenester, som er klare til å oppfylle kravene i nye forskrifter og ivareta den gradvise utviklingen av automatiseringsløsninger.

Volvo Buss' film med manifest om nullutslippsbyen

Lag din egen nullutslippsby med Volvo Buss

Byer over hele verden jobber med å løse de største urbaniseringsutfordringene: luftkvalitet, støy og køer. Vi i Volvo ønsker å hjelpe byene med å bli nullutslippsbyer – ingen utslipp, ingen støy, ingen køer og ingen ulykker. Ved hjelp av en komplett e-mobilitetsløsning, effektive elektriske busser, fremtidssikker teknologi og vår lange og brede erfaring.

Beslektede nyheter og historier

Want to find out more?

Send us a question

Do you want to continue the discussion? Please fill out our contact form and let us get back to you.

Privacy policy *

By submitting this form with the privacy policy checkbox checked, you allow Volvo Group to save your personal data and use it for purposes related to your inquire.

Privacy notification and other information

Talk to a sales person

Find a Volvo sales representative dedicated to help you fulfill your daily duties as efficiently and profitably as possible.
 

Local sales contacts

Find a dealer

Volvo has one of the most comprehensive service networks in the industry, with more then 1,500 dealers and service centres worldwide.
 

Our dealers