Buss

NORGE

Datatilgang

Pålitelige kjøretøydata er avgjørende for å opprettholde effektivitet og oppetid. Volvo har en rekke muligheter til å integrere kjøretøydata med dine eksisterende systemer og med systemene du har under utvikling. En virkelig fordel for operatører, kollektivtrafikkmyndigheter og tredjeparts systemleverandører.

Tilkobling til bilparkstyring

I en buss- eller turbussvirksomhet brukes det ofte flere digitale verktøy og apper som kan dra nytte av kjøretøydata som er nøyaktige og tilgjengelige til rett tid. Volvo Buss tilbyr omfattende tjenester for datatilgang som leverer driftsdata som kjøretøystatus, lading, energiforbruk og mer, basert på hver enkelt kundes behov. Volvo Buss støtter integrasjon med og utvikling av nye funksjoner og tjenester fra tredjeparter.

FMS Gateway

For kunder eller tredjeparter som bruker kjøretøyintern maskinvare til å samle inn og administrere data, tilbyr Volvo Buss FMS Gateway. Dette er vår kjøretøyinterne datatilgangstjeneste som støtter bransjens godt utbredte FMS-standard og omfattende driftsdatainnhold med fokus på elektromobilitet.

Standardisering

På bakgrunn av en forståelse av kundenes behov for data støtter Volvo Buss tanken om at maskinvare og programvare bør utformes slik at moduler kan integreres i en enhetlig arkitektur på tvers av produsenter. Derfor er Volvo Buss med i forskjellige organisasjoner som ACEA og ITxPT som standardiserer persontransportnæringen. Volvo Buss tar de nødvendige skritt for å følge bransjestandarder og god praksis.

Vanlige spørsmål – Volvo Buss datatilgangstjenester

FMS Gateway oversetter informasjon fra kjøretøyets interne nettverk til FMS-standarden. FMS Gateway-tjenesten fra Volvo Buss støtter FMS-standarden og tilbyr også omfattende driftsdatainnhold med fokus på elektromobilitet. FMS (Fleet Management System) er bilparkstyringssystemet er et standard grensesnitt for kjøretøydata som er utviklet av organisasjonen for europeiske bilprodusenter ACEA. 

Eksterne API-er er eksterne programmeringsgrensesnitt som brukes til kommunikasjon mellom systemer og integrasjon med kundesystemer. Det kreves ikke ekstra kjøretøyinternt utstyr fra kunden for å bruke dette.

Volvo Buss sin kjøretøyinterne tjeneste følger FMS-standarden, som er utviklet av ACEA. 

De eksterne API-tjenester fra Volvo Buss er basert på ACEAs eksterne bilparkstyringssystem (rFMS).

Det pågår arbeid for å støtte den eksterne kjøretøystandarden Telediagnostic for Intelligent Garage in Real-time (TiGR), som er utviklet av Information Technology for Public Transport (ITxPT).

Kontakt meg vedrørendeRetningslinjer for personvern*

Ved å sende inn dette skjemaet med avmerkingsboksen Retningslinjer for personvern avmerket tillater du at Volvo-konsernet kan lagre personopplysningene dine og bruke dem i forbindelse med forespørselen.

Merknad om personvern og annen informasjon

Mandatory