Buss

NORGE

Garanti om tilgjengelig energi

Oppetid og tilgjengelighet er selve hjørnesteinene i effektiv offentlig transport. Elektrifisering har endret alt og vi må nå se på mange ting på en annen måte. Volvo har ekspertisen til å få din elektriske bilpark til å fungere problemfritt.

Hvor mye energi trenger du?

For å matche energibehovet som kreves å utføre den daglige driften av busskonfigurasjonen og batterikapasiteten, tilbyr vi et løfte om energikapasitet – vår garanti om tilgjengelig energi. Basert på din spesifikke rute og driftsparametere definerer vi i fellesskap behovet for energikapasitet. Og så garanterer vi at bussene dine kan lades med den mengden kilowattimer – i hele kontraktsperioden.

Optimalisert for ruten din

Gjennomsnittshastighet, kjørelengde, klima, topografi og ladestrategi. Det er mange faktorer som har innvirkning på energibehovet for en rute. Etter en grundig analyse kan bilparken, kjøretøyene og lademetodene dine optimaliseres. På de mest krevende rutene kan du for eksempel dra nytte av OppCharge på endestasjoner, og ha mer eller mindre ubegrenset daglig rekkevidde. Ikke se på enkelttall – elektromobilitet er et system. Og et system må være i balanse.

Vi tar vare på batteriene dine

Med vår garanti om tilgjengelig energi er batterihelsen og tiltakene for å holde det lovede nivået Volvos ansvar. Vi overvåker og følger opp, og iverksetter nødvendige tiltak for å sikre uavbrutt drift. Et dedikert team av eksperter vil jobbe for deg for å sørge for at bussene dine bare fortsetter å gå, fra dag én og gjennom hele kontraktsperioden.

Want to find out more?

Do you want to continue the discussion? Please fill out our contact form and let us get back to you.

Privacy policy *

By submitting this form with the privacy policy checkbox checked, you allow Volvo Group to save your personal data and use it for purposes related to your inquire.

Privacy notification and other information

Mandatory