Buss

NORGE

Soneadministrasjon

Geofencing fra Volvo

Volvos Zone Management er en videreutvikling av geofencing. I stedet for å bare følge et kjøretøy og registrere når det krysser en grense, kan vi endre parametere om bord i kjøretøyet og kontrollere adferden innenfor en sone. Du kan definere så mange soner du vil og angi flere karakteristikker for hver av dem.

I retning av automatisering

Automatiserte tjenester er svært nyttige for sjåføren, og operatøren generelt, når det gjelder håndtering av den stadig økende kompleksiteten i dagens trafikkbilde. Sonehåndtering legger til rette for forbedret trafikksikkerhet som en hovedfordel ved å definere sikkerhetssoner, men det finnes også andre bruksområder for forbedret kjørestil, passasjerkomfort og miljøkrav. En hastighetsbegrensning kan for eksempel redusere støyen betraktelig i en sone.

Administrasjon av soner

Volvos Zone Management er tilgjengelig fra Fleet Management-grensesnittet. Her kan administratoren definere de geografiske avgrensningene for et ubegrenset antall soner. For hver sone angis et sett med parametere, som fartsgrense eller terskelverdier for I-Coaching-tjenesten.

Vil du vite mer?

Send oss et spørsmål

Vil du fortsette samtalen? Fyll ut kontaktskjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Retningslinjer for personvern*

Ved å sende inn dette skjemaet med avmerkingsboksen Retningslinjer for personvern avmerket tillater du at Volvo-konsernet kan lagre personopplysningene dine og bruke dem i forbindelse med forespørselen.

Merknad om personvern og annen informasjon

Snakk med en selger

Finn en Volvo-salgsrepresentant som kan hjelpe deg med dine daglige arbeidsoppgaver på en effektiv og lønnsom måte.

Lokale salgskontakter

Finn en forhandler

Volvo har et av de mest omfattende servicenettverkene i bransjen, med mer enn 1500 forhandlere og servicesentre rundt om i verden.

Forhandlerne våre