Buss

NORGE

Nøyaktig posisjon: Ny lansering muliggjør deling av breddegrad og lengdegrad med ett klikk

Med den nyeste versjonen av Volvo Connect kan du se og kopiere bredde- og lengdegradskoordinatene til kjøretøyene direkte og lime dem inn i andre systemer.

Når du velger en eiendel i kartverktøyet, vises bredde- og lengdegradskoordinatene for eiendelen under Kjøretøyopplysninger. Du kan klikke på koordinatene for å kopiere dem.

Det er det samme når du ser på historiske hendelser i Posisjonslogg. Hver hendelse vil vise bredde- og lengdegradskoordinatene, og du kan klikke på koordinatene for å kopiere dem.