Buss

NORGE

Nye retningslinjer for passord

Volvo vil implementere en ny passordpolicy som trer i kraft fra 13 julii 2024. De nye retningslinjene tar sikte på å forbedre sikkerheten og beskyttelsen av data.

De viktigste endringene i den nye passordpolitikken er:

  • Minste passordlengde økes fra 8 til 14 tegn.
  • Passordet må ikke være et passord som er brukt de siste 24 gangene.
  • Frekvensen for passordendring reduseres fra hver 180. dag til hver 365.
  • Passordet må ikke inneholde personlig informasjon eller informasjon som er lett å gjette, for eksempel bruker-ID, visningsnavn, ord relatert til Volvo og dets virksomhet, eller vanlige ordboksord.
  • Passordet må samsvare med 3 av 4 tegnregler:

       o   Inneholder minst én stor bokstav

       o   Inneholder minst én liten bokstav

       o   Inneholder minst ett tall

       o   Inneholder minst ett symbol (~!@#$%^*_-+='|\(){}[]:;" <>,.? /&)