Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bus Rapid Transit

Massmobilitet för snabbväxande städer

Mobilitet står i fokus i växande städer och en effektiv kollektivtrafik utgör nyckeln till ett långsiktigt välstånd. Här kan BRT-system (Bus Rapid Transit) med särskilda busskorridorer utgöra en optimal lösning. Systemet har många fördelar, till exempel kortare restider, färre trafikstockningar och trafikolyckor samt positiva socioekonomiska effekter. BRT främjar tillväxt samtidigt som invånarnas livskvalitet ökar.

Färre trafikstockningar och kortare restider

En BRT-lösning ger omedelbara effekter. De resenärer som väljer BRT sänker sin restid – i vissa fall med upp till 50 procent – och snitthastigheten ökar för all trafik längs busskorridoren. Det gör BRT till ett populärt val och leder till att en större andel av pendlarna väljer BRT i stället för sina privatbilar, vilket minskar antalet trafikstockningar kraftigt.

BRT kan implementeras på många olika sätt. En enkel lösning kan räcka för att lösa allvarliga trafikproblem, medan ett fullskaligt system med dubbla filer kan väcka liv i en hel stadsdel.

Renare och säkrare städer

En minskad andel bilar på städernas gator leder till bättre luftkvalitet, mindre buller och färre olyckor. Utsläppen per passagerare minskar med upp till 90 procent jämfört med bilpendling. Antalet trafikolyckor minskar dessutom kraftigt längs BRT-korridorerna. Ett exempel på detta är den 80-procentiga minskningen av olyckor efter starten av TransMilenio-nätverket i Bogota, Colombia, under år 2000. BRT ger alltså städernas invånare tillgång till både högre livskvalitet och omedelbara socioekonomiska fördelar.

De stora fördelarna uppstår dock på lång sikt. BRT-system ger inte bara inledande positiva effekter utan underlättar dessutom stadens fortsatta utveckling. Fler människor i rörelse skapar en högre tillströmning av kunder till de lokala näringsidkarna och nya företag etableras längs korridoren. Den här positiva spiralen leder till ökade fastighetsvärden, fler jobbmöjligheter och en starkare lokal ekonomi.

Volvos BRT-system med hög kapacitet

Volvo har deltagit i utvecklingen av BRT ända från början. Det har gett oss kunskaper om de bästa sätten att möta de olika kraven från, förutsättningarna hos och kriterierna för städer över hela världen. Vi vet att alla städer har olika möjligheter som kräver unika lösningar och vi vet vad som behövs för att göra BRT framgångsrikt i varje stad.

Särskilda busskörfält

BRT-bussarna har egna körfält som ibland till och med kan vara dubbelfiliga. Det blir då enkelt att lägga till expresslinjer på samma rutt eftersom de fria körfälten längs vägen gör det möjligt att skapa en pålitlig och punktlig kollektivtrafik.

Bussar med hög kapacitet

Volvos största BRT-bussar rymmer nästan 300 passagerare, vilket är jämförbart med antalet passagerare i en Boeing 767. De mest trafikerade rutterna med många avgångar behöver inte ens en tidtabell – det kommer hela tiden nya bussar.

Förbetalda biljetter

Förbetalda biljetter ökar systemets effektivitet. När de breda dörrarna öppnas kan passagerarna stiga på och av bussen snabbt, vilket gör att genomsnittstiden för ett stopp är mindre än 15 sekunder.

Insteg utan nivåskillnad

BRT-systemens hållplatser har standardiserade plattformar med exakt samma höjd som bussarnas golv. Det underlättar på- och avstigningen för alla, men förenklar framförallt för äldre och funktionshindrade.

Passagerarinformation online

Trafikplaneringssystemet ger passagerarna information om när nästa buss kommer. Informationen finns tillgänglig i realtid för både passagerarna, förarna och trafikledningen.

Ett starkt varumärke

BRT-systemen har blivit populära. De har dessutom blivit starka varumärken i många städer, där de raknas högre än den vanliga kollektivtrafiken. Den höga användningsfrekvensen ger dessutom en hög lönsamhet. BRT kan bli lönsamt även utan subventioner.

Volvos BRT-system – beprövade och betrodda

ModellKonventionellLedadDubbelledad
Längd12 mUpp till 22 m      24–30 m
KapacitetUpp till 100 passagerareUpp till 200 passagerareUpp till 300 passagerare
Människor behöver prisvärda och snabba transporter. Återbetalningen för en investering i ett BRT-system slår alla jämförbara alternativ.

Volvo – världsledande inom BRT

Volvo är världsledande inom högeffektiva BRT-system. Våra BRT-system finns i dag på sex kontinenter och omfattar en mängd olika busstyper, uppkopplade tjänster, förarutbildning, serviceavtal och teknisk support. Varje stad kräver en unik lösning som ofta omfattar specialbyggda bussar.

  Volvo BRT i Mexico City – Metrobús

  • 140 km fördelat på 7 linjer
  • 490 Volvobussar i trafik
  • 1 500 000 passagerare per dag
  • 120 000 ton mindre CO2-utsläpp per år
  • 50 procent kortare restid
  • 17 procent av passagerarna lämnar bilen hemma för att åka med BRT i stället
  • 25–50 procents minskning av skadliga luftföroreningar

  Volvo BRT i Curitiba

  • BRT har varit i drift sedan 1974
  • 83 km separata körfält
  • 1 400 000 passagerare per dag
  • 320 Volvobussar i trafik
  • 28 procent av BRT-resenärerna åkte tidigare bil
  • 27 miljoner färre bilresor varje år
  • 30 % lägre bränsleförbrukning per capita

  Volvo BRT i Jakarta

  • I drift sedan 2004
  • 251 km – världens längsta BRT-system
  • 13 huvudrutter och fler än 10 tvärgående rutter mellan korridorerna
  • Trafiksäkerheten förbättrades längs BRT-linjerna
  • 1 000 000 passagerare per dag
  • 119 Volvobussar i trafik. Bussarna omfattas av ett tioårigt Volvo Serviceavtal

  Volvo BRT i Kapstaden

  • I drift sedan 2011
  • 27 km stombusslinjer
  • 80 000 passagerare per dag
  • 94 Volvobussar i trafik
  • Euro 5-utsläppsstandard
  • Hög- och låggolvsbussar som omfattas av treåriga Volvo Guldavtal med fullt underhåll

  Volvo BRT i Bogotá

  • Världens högsta kapacitet
  • I drift sedan 2000
  • 114 km separata bussfiler och 9 terminaler för integration av systemet 
  • 12 000 000 km per månad
  • 2 400 000 passagerare per dag
  • 1 233 Volvobussar i trafik
  • 80 procent färre trafikolyckor

Samma kapacitet som hos järnvägar, men till en bråkdel av kostnaden

BRT har visat sig vara ett mycket kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla kollektivtrafik med mycket hög kapacitet. Ett BRT-system utgör det mest effektiva alternativet på lång sikt, men ger din stad så mycket mer redan från starten. Byggtiden är en bråkdel jämfört med spårbundna lösningar och kostnaden för underhåll och service av fordonen är dessutom betydligt lägre.

Det här får du för 1 miljard USD

En stad som väljer en BRT-lösning kan implementera en effektiv massmobilitet både snabbare och till en bråkdel av kostnaden jämfört med spårbunden trafik. Siffrorna varierar förstås på grund av lokala förhållanden, men det är ett välkänt faktum att BRT ger tillgång till en mycket högre kapacitet vid en given investering, till exempel 1 miljard USD.

Implementeringstid

Det går mycket snabbare att komma i gång med BRT jämfört med snabbspårväg och tunnelbana. Miljöeffekterna för de olika byggalternativen varierar dessutom.

Ladda ned

Vill du få mer information? Ladda ned broschyren om Volvos BRT-lösningar här.

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare