Volvo Buses

SVERIGE

 

Det här är Volvo Bussar

Volvo Bussar är en av världens ledande leverantörer av hållbara lösningar för persontransporter. Vi erbjuder stads- och intercitybussar, turistbussar och busschassier av premiumkvalitet samt ett brett utbud av tjänster som ökar din produktivitet, tillgänglighet och säkerhet. Volvo Bussar finns i 85 länder och har ett globalt nätverk med över 1 500 återförsäljare och serviceverkstäder.

För människor, av människor

Omsorg om och respekt för människan och naturen är grundläggande för oss. Det är därför samhällsansvar och etiskt uppförande är något många förknippar med Volvo Bussar. Vi är passionerade och människocentrerade med tydligt fokus på förstklassiga upplevelser för kunder, partner, användare och medarbetare.

Förarens val

Volvos förarmiljöer är kända för sin förstklassiga ergonomi med lättlästa instrument och reglage placerade på bekvämt avstånd. För Volvo är själva körupplevelsen viktig. Chassi, drivlina och förarmiljö har utformats för att ge bästa möjliga köregenskaper och körkänsla. Detta gör Volvo till den perfekta arbetsplatsen.

Ett långsiktigt samarbete

Vi eftersträvar långsiktiga relationer och drivs av en genuin vilja att hjälpa våra kunder och tillgodose deras unika behov och krav. Vi bryr oss om våra kunder som en proaktiv och lyhörd samarbetspartner som levererar förstklassiga upplevelser.

Säkerhet, kvalitet och omsorg om miljön

Kraften i Volvokoncernen

En historia av att blicka framåt

Ett globalt servicenätverk

Tillsammans skapar vi den värld vi vill leva i

Prevost

I Nordamerika har vi också varumärket Prevost.

Med fler än 15 000 fordon ute på de nordamerikanska vägarna är Prevost en ledande tillverkare av premiumturistbussar i Nordamerika. Bolaget är också världsledande inom specialkonstruktioner för exklusiva husbilar och specialkarosser. Prevost grundades 1924 och har sedan dess bedrivit ett allmänt erkänt kvalitets- och innovationsarbete med känsla för detaljer.


Besök 

Vår globala närvaro

Uppförandekod och övriga policyer

Uppförandekoden beskriver våra förväntningar på hur vi i Volvokoncernen gör affärer – på ett etiskt sätt och i full överensstämmelse med alla lagar. Vi uppmanar alla medarbetare att rapportera eventuella avvikelser från vår uppförandekod. Rapporter kan skickas till Volvokoncernens visselblåsarfunktion som är en konfidentiell kanal hanterad av en fristående part.
 

Volvokoncernens uppförandekod och visselblåsarfunktion

Mänskliga rättigheter

Volvo Bussar vill främja hög livskvalitet med hjälp av hållbara kollektivtrafiklösningar. Därför är respekten för mänskliga rättigheter mycket viktig för oss. Detta gäller inte bara i relation till vår egen verksamhet utan också i fråga om vår leveranskedja och våra affärspartner. Volvo Bussar har, genom Volvokoncernen, varit undertecknande part i FN:s Global Compact sedan 2001, och vår kommitté för mänskliga rättigheter arbetar aktivt med att upprätta policyer och utföra granskningar som ska säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterlevs.

Want to find out more?

Do you want to continue the discussion? Please fill out our contact form and let us get back to you.

Privacy policy *

By submitting this form with the privacy policy checkbox checked, you allow Volvo Group to save your personal data and use it for purposes related to your inquire.

Privacy notification and other information