Volvo Buses

SVERIGE

Säkerheten först

Säkerheten har varit vår ledstjärna sedan 1927 då Volvo grundades. I dag över 90 år senare visar vi fortfarande vägen med en rad nyskapande säkerhetslösningar som fått genomslag inom hela fordonsindustrin. Och vi har en tydlig vision: noll olyckor med Volvokoncernens produkter.

Ett ansvar i samhället

För oss handlar säkerhet om så mycket mer än att bara ta fram innovativa säkerhetslösningar för våra produkter. Vi har också ett samhällsansvar och en viktig uppgift i att öka trafiksäkerheten. Och vi vet att vi kan göra skillnad. Volvokoncernen är en av världsledarna när det gäller säkerhetsforskning för kommersiella fordon. Vi flyttar gränserna för vad som anses vara säkerhetsstandard genom att sätta upp ännu högre säkerhetskrav än vad marknaden kräver. 

Mot noll olyckor

Volvo Säkerhet

Säkerhetsteknik

Volvo har branschens starkaste anseende när det gäller säkerhetsinnovationer. Vi introducerade ABS-bromssystemet, servostyrning och tryckluftsbromsar. Och arbetet pågår än. Vi rör oss ständigt närmre vårt mål om noll olyckor.

Uppmärksamhetsassistans (DAS)

Ett system som registrerar förarens beteende och bussens placering i körfältet. Om föraren tappar koncentration varnar systemet med både ett meddelande på displayen och en ljudsignal för att få föraren att rikta uppmärksamheten på vägen framför eller att ta en paus. 

Volvo Dynamic Steering

En teknik som förbättrar styrningens respons och precision och därigenom minskar påfrestningen på förarens axlar, nacke och armar.

Kollisionsvarnare och nödbroms

Om en kollision är överhängande får föraren både en visuell varning och en ljudsignal. Om föraren inte reagerar bromsar systemet automatiskt, lätt till en början men sedan med full bromsverkan. 

Körfältsassistans

Ett varningssystem som varnar föraren om bussen oavsiktligt är på väg utanför körfältsmarkeringen.

I-Coaching

Ett system som hjälper dig att köra säkrare och mer bränsleeffektivt. Du får omedelbar återkoppling på körparametrar som övervarvning, hård acceleration, överdriven tomgångskörning och fortkörning.

Säkerhetszoner

Med aktiva låghastighetszoner är det möjligt att se till att bussarna alltid håller hastighetsgränserna i känsliga områden som kring skolor, stora busshållplatser och stadskärnor. 

Aktiv farthållare

En radar och frontkamera upptäcker fordon framför bussen under körning och håller automatiskt ett bestämt avstånd till fordonet framför.

Fotgängar- och cyklistsystem

Det här systemet hjälper föraren i hektisk stadstrafik genom att upptäcka gående och cyklister som rör sig på ett sätt skulle kunna utgöra en fara.

Elektronisk stabilitetskontroll

Ett system som hjälper föraren i kritiska körsituationer som vid sladd eller risk för vältning i snabba kurvtagningar.

Säkerheten är en hörnsten i vår historia och i vår strategi för framtiden som ständigt tar oss allt närmre vår vision om noll olyckor.

Enastående skyddssystem

Vi är väl medvetna om att våra bussar inte själva klarar av att förhindra alla olyckor hur säkra de än må vara. Olyckor kan inträffa ändå på grund av den mänskliga faktorn eller omgivningen där våra bussar används. Men om en olycka inträffar är det vår uppgift att minimera följderna av den för förare, passagerare och andra trafikanter. Här är tre skyddssystem som kraftigt minskar risken för allvarliga personskador vid kollisioner med personbilar. 

Frontalkrockskydd

Vid en frontalkollision ökar den förstärkta fronten skyddet för föraren och reseledaren.

Knäskydd

Om föraren inte har säkerhetsbälte på sig eller fronten demoleras kraftigt inåt tar den här funktionen upp kollisionskraften och skyddar förarens knän och lår. 

Främre underkörningsskydd

Det främre underkörningsskyddet (FUPS) är en stålbalk bakom bussens främre stötfångare. Den förhindrar att bilar blir fastkilade under bussen vid en frontalkollision.

Vill du veta mer?

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information