Volvo Buses

SVERIGE

 

Säkerheten först

Säkerheten har varit vår ledstjärna sedan 1927 då Volvo grundades. I dag över 90 år senare visar vi fortfarande vägen med en rad nyskapande säkerhetslösningar som fått genomslag inom hela fordonsindustrin. Och vi har en tydlig vision: noll olyckor med Volvokoncernens produkter.

Ett ansvar i samhället

För oss handlar säkerhet om så mycket mer än att bara ta fram innovativa säkerhetslösningar för våra produkter. Vi har också ett samhällsansvar och en viktig uppgift i att öka trafiksäkerheten. Och vi vet att vi kan göra skillnad. Volvokoncernen är en av världsledarna när det gäller säkerhetsforskning för kommersiella fordon. Vi flyttar gränserna för vad som anses vara säkerhetsstandard genom att sätta upp ännu högre säkerhetskrav än vad marknaden kräver. 

Aktiva säkerhetssystem

Volvo erbjuder en rad intelligenta funktioner som hjälper förare att köra säkrare för att undvika incidenter, personskador och materiella skador. Smarta sensorer och avancerad programvara identifierar händelser som kan leda till farliga situationer och varnar föraren.

Mer information om aktiv säkerhet

Volvo Säkerhet inbyggd

Säkerheten är en hörnsten redan i produktutvecklingens initiala faser. Goda köregenskaper, väghållning och förutsägbart körbeteende utgör grunden för Volvos helhetsinriktade säkerhetsarkitektur med syfte att uppfylla vår vision om noll olyckor.

Inbyggd förarinformation

Med våra aktiva säkerhetssystem integreras all information till föraren i instrumentklustret mitt framför föraren. Utan flera externa displayenheter blir det färre distraktioner, och det hjälper föraren att hålla fokus.

Aktiva säkerhetsfunktioner

  •  Kollisionsvarning med nödbromsning
  •  Aktiv farthållare
  •  Intelligent hastighetsbegränsare
  •  Sidokollisionsvarning
  •  Frontradar
  •  Filbytesstöd
  •  Körfältsassistans
  •  Uppmärksamhetsassistans
  • Däcktrycksövervakningssystem

Säkrare körning

Säkerheten börjar med föraren. På Volvo fokuserar vi på funktioner, system och tjänster för att göra körningen säkrare. Utöver inbyggda säkerhetsfunktioner erbjuder vi även andra tjänster, till exempel Zone Management, vilket är ett program för avancerad geofencing, och Volvo I-Coaching, som tillhandahåller feedback i realtid till föraren om dennes prestationer.

Volvo Dynamic Steering

En teknik som förbättrar styrningens respons och precision och därigenom minskar påfrestningarna på förarens axlar, nacke och armar. Det kan i förlängningen innebära färre sjukdagar och att färre förare söker sig från företaget.

I-Coaching

Ett system som hjälper dig att köra säkrare och mer bränsleeffektivt. Du får omedelbar återkoppling på körparametrar som övervarvning, hård acceleration, överdriven tomgångskörning och fortkörning.

Säkerhetszoner

Med aktiva låghastighetszoner är det möjligt att se till att bussarna alltid håller hastighetsgränserna i känsliga områden, till exempel kring skolor, vid stora busshållplatser och i stadskärnor.

Uppmärksamhetsassistans

Systemet identifierar mönster i rattrörelserna, och tendenser att vingla fram och tillbaka i körfältet. Om det finns tecken på att föraren har otillräckligt fokus tänds en varningssymbol på instrumentpanelen.

Säkerheten är en hörnsten i vår historia och i vår strategi för framtiden som ständigt tar oss allt närmre vår vision om noll olyckor.

Säkrare stadstrafik

I stadstrafik är farorna huvudsakligen relaterade till tung trafik. Flera kategorier av trafikanter delar samma vägutrymme – fotgängare, cyklister, e-skotrar, bilar. lastbilar och bussar. Bussföraren hamnar också i särskilt komplicerade situationer runt busshållplatser och terminaler. Därför fortsätter Volvo att utveckla funktioner och tjänster för förarstöd och skydd av andra trafikanter.

AVAS – Acoustic Vehicle Alerting System

Eldrivna bussar är mycket tystgående, och det är en fördel rent generellt. I vissa situationer kan det dock vara en nackdel om man inte kan höra bussen närma sig, till exempel vid busshållplatser. Lösningen är då AVAS – Acoustic Vehicle Alerting System – som via en ljudsignal varnar alla som befinner sig i bussens omedelbara närhet.

Aktivt skydd av oskyddade trafikanter

Volvos aktiva säkerhetsfunktioner inkluderar flera hjälpsystem som hjälper föraren att hantera fordonet på ett säkert sätt. Smarta sensorer identifierar förekomsten av och rörelser från trafikanter utanför bussen och varnar föraren för risker. Information och varningar visas direkt i instrumentetklustret i mitten av förarens synfält.

Enastående skyddssystem

Vi är väl medvetna om att våra bussar inte själva klarar av att förhindra alla olyckor hur säkra de än må vara. Olyckor kan ändå inträffa på grund av den mänskliga faktorn eller omgivningen där våra bussar körs. Och om en olycka inträffar är det vår uppgift att minimera följderna av den för förare, passagerare och andra trafikanter. Här är tre skyddssystem som kraftigt minskar risken för allvarliga personskador vid kollisioner med personbilar. 

Frontalkrockskydd

Vid en frontalkollision ökar den förstärkta fronten skyddet för föraren och reseledaren.

Knäskydd

Om föraren inte har säkerhetsbälte på sig eller fronten demoleras kraftigt inåt tar den här funktionen upp kollisionskraften och skyddar förarens knän och lår. 

Främre underkörningsskydd

Det främre underkörningsskyddet (FUPS) är en stålbalk bakom bussens främre stötfångare. Den förhindrar att bilar blir fastkilade under bussen vid en frontalkollision.

Elektrisk säkerhet på verkstaden och i depån

Eldriven kollektivtrafik innebär även nya krav på underhåll och service. Förekomsten av högspänningskomponenter kräver nya rutiner och försiktighetsåtgärder. Alla elbussar från Volvo är utformade för säkert underhålls- och servicearbete. Våra elektriska drivlinor är utrustade med aktiva system för att skydda från farlig exponering för högspänningskomponenter. Alla delar är tydligt märkta, arbetsrutiner är fullständigt dokumenterade och vi tillhandahåller specialiserad utbildning och information för verkstadstekniker.  

Cybersäkerhet

Volvokoncernen genomför omfattande forskning om digitala skyddsfunktioner för fordon. Vi utformar våra tjänster så att vi endast samlar in så mycket data som krävs för varje specifikt fall och på ett sätt som minimerar exponering och risker. Data sammanställs till användbar information externt – utanför fordonet – genom specialiserade algoritmer.

Inbyggd säkerhet i flera lager 

Dataflödet i en Volvobuss skyddas på flera nivåer i arkitekturen. Även vid fysisk åtkomst till fordonet är det extremt svårt för en tredje part att få kontroll över fordonssystemen som innehåller data. 

Program för säkerhetsmedvetenhet

Majoriteten av incidenter för cybersäkerhet involverar den mänskliga faktorn. Av den anledningen håller Volvo ofta kurser för anställda om säkerhetsmedvetande, utöver skyddande tekniska lösningar.

Vill du veta mer?

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Mandatory