Volvo Buses

SVERIGE

 

Våra kärnvärden

 

Vi arbetar för att leverera hållbara transportlösningar av högsta kvalitet. Det gör vi för att vi bryr oss om kommande generationer och om jordens framtid. Vårt arbete bygger på kärnvärdena säkerhet, kvalitet och omsorg om miljön, vilka genomsyrar vårt dagliga arbete och formar utvecklingen av framtidens lösningar.

In our nature

Säkerhet

Säkerheten har varit vår ledstjärna sedan 1927 då Volvo grundades. Mer än 90 år senare visar vi fortfarande vägen med en rad nyskapande säkerhetslösningar som fått spridning i hela fordonsindustrin. Och vi har en tydlig vision: noll olyckor med Volvokoncernens produkter.

Ett ansvar i samhället

För oss handlar säkerhet om så mycket mer än att bara ta fram innovativa säkerhetslösningar för våra produkter. Vi har också ett samhällsansvar. Volvokoncernen är en av världsledarna när det gäller säkerhetsforskning för kommersiella fordon.

Aktiva säkerhetssystem

Säkerheten börjar med föraren. Därför utvecklar vi hela tiden aktiva säkerhetssystem med smarta sensorer och intelligenta funktioner. System som hjälper och varnar föraren, men också träder in automatiskt i nödsituationer.

Enastående skyddssystem

Om en olycka inträffar är det vår uppgift att minimera följderna av den för förare, passagerare och andra trafikanter. Med våra skyddssystem minskar risken för allvarliga skador vid kollisioner med personbilar.

Omsorg om miljön

Omsorg om miljön är ett av Volvos kärnvärden. Men för oss handlar det om så mycket mer än bara ren luft. Det handlar om ansvarsfullt resursutnyttjande och om strategier för en miljömedveten och kostnadseffektiv infrastruktur. En infrastruktur som gör att vi kan tillhandahålla hållbara transportlösningar och nya möjligheter i modern stadsutveckling.

Renare bussflottor

Volvo Bussar har anslutit sig till Global Industry Partnership on Soot-Free Clean Bus Fleets. Vi är övertygade om att detta initiativ kan påskynda en förnyelse av bussflottan och därmed även förbättra luftkvaliteten i många städer runtom i världen.

Miljöteknik

Volvo är världsledande inom elektromobilitet och säljer elbussar i hela världen. Vi erbjuder flexibla laddnings- och batterilösningar, återanvändning av batterier och uppkopplad teknik, vilket ger positiva effekter för miljön.

Nyskapande hållbar produktion

Vår chassifabrik i Borås är den första bussfabriken som drivs med enbart förnybar energi. Tack vare fjärrvärme från biobränslen och fordon på fabriksområdet som kör på HVO och fossilfri vattenkraft har fabrikens totala energiförbrukning minskat med 15 procent. Och arbetet pågår än. Vårt mål är att nå koldioxidneutralitet och vi kommer allt närmare för var dag.


Hållbar produktion

Kvalitet

Kvaliteten på de produkter och tjänster vi levererar är avgörande för hur ditt företag presterar. Därför är kvalitet ett av Volvos kärnvärden och djupt förankrat i vår historia. Målet är att våra leveranser alltid ska överträffa dina förväntningar.

Förstklassig kvalitet i minsta detalj

Vårt kvalitetslöfte är direkt kopplat till Volvokulturen som bygger på alla medarbetares engagemang. Det är en kultur av ständig utveckling och nyskapande som hjälper oss att leverera förstklassig kvalitet i minsta detalj och som ska ta oss till vårt mål att bli nummer ett inom kundnöjdhet.

Fullskalig testning

Förutom realistiska datorsimuleringar är fullskaliga tester ett viktigt verktyg i vårt säkerhetsarbete. Med hjälp av resultaten från testbanor och laboratorier kan vi analysera och verifiera att alla våra produkter uppfyller lagkraven och certifieringarna.

Vill du veta mer?

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Mandatory