Volvo Buses

SVERIGE

Fordonsstatus

Omedelbar fjärrövervakning

När instrumentpanelen visar en varning för föraren skickas även en avisering till Volvo Connect. Det ger dig möjlighet att agera omedelbart, hjälpa föraren och besluta om bussen måste återvända till depån eller kan fortsätta användas under resten av skiftet. En riktig tillgänglighetshöjare.

Omedelbara varningar

Widgeten Fordonsstatus visas på startskärmen i Volvo Connect. Här kan du se om några fordon har rapporterat felkoder och antalet eventuella larm och varningar. Ett enda klick öppnar vagnparksöversikten som visar varje fordons ID och en tidsstämpel. Enkelt och tydligt.

All information i en enda vy

Tid, position, beskrivning och grundläggande fordonsdata för varje felkod visas i Fordonsstatus. Det underlättar utvärderingen av felet och utgör ett värdefullt komplement till felkoden. Du kan även se en karta över platsen där felkoden uppstod. Du kan dessutom se all fordonsinformation och vilka tjänster som är aktiva för varje fordon.

Fullständig varningshistorik

Du kan inte bara se det aktuella felet utan har även tillgång till en omfattande lista över historiska felkoder. Varningshistoriken hjälper dig att få bättre bakgrundsinformation om vad som just har inträffat. Varje historikpost innehåller tidsstämplar med tider och datum för när felet inträffade och löstes.

Kontakta mig angående

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Mandatory