Volvo Buses

SVERIGE

Händelser

En närmare titt

Händelser är allt som händer ombord på fordonet. Information om i princip allt som händer loggas och överförs. Du kan sedan använda filtrering och analyser för att identifiera avvikelser och se mönster. Dessa möjligheter, i kombination med tjänsterna för position och körprofil, ger dig ett kraftfullt verktyg för produktivitetsförbättringar.

Vad, var och när

Alla fordonshändelser loggas under drift. Den exakta tiden och positionen lagras tillsammans med övriga data. Det här flödet av händelser utgör de rådata som används av ett flertal andra tjänster.

Kart- och listvy

Kartverktyget i Volvo Connect visar alla händelser som punkter längs en linje på en karta. En händelsebeskrivning, fordonets ID, hastighet, SOC eller bränslenivå samt vägmätarställning visas för varje händelse.

Kraftfull filtrering

Hundratals händelser registreras för varje buss i din vagnpark under ett skift. Dessa händelser utgör ett bra underlag för att ta fram statistik, men även en utmaning i att skapa tydlighet. Filtreringsfunktionerna och användningen av aviseringar gör det enkelt att sålla ut den viktiga informationen.

Kontakta mig angående

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Mandatory