Volvo Buses

SVERIGE

 

Tredje generationens aktiva förarstödssystem

 

Volvo erbjuder en rad intelligenta funktioner som hjälper förare att köra säkrare för att undvika incidenter, personskador och materiella skador. Smarta sensorer och avancerad programvara identifierar händelser som kan leda till farliga situationer och varnar föraren.

En helintegrerad säkerhetsplattform

Säkerheten är en hörnsten redan i produktutvecklingens initiala faser. Goda köregenskaper, väghållning och förutsägbart körbeteende utgör grunden för Volvos helhetsinriktade säkerhetsarkitektur med syfte att uppfylla vår vision om noll olyckor.

Baserad på förarens verklighet

Med våra aktiva säkerhetssystem integreras all information till föraren i instrumentklustret mitt framför föraren. Utan flera externa displayenheter blir det färre distraktioner, och det hjälper föraren att hålla fokus.

Vägen mot automation

Säkert fungerande förarstödssystem är viktiga byggstenar för framtida självkörande fordon. Även om det fortfarande dröjer innan vi ser automatiserade, självkörande bussar, ligger Volvo i framkant och ser till att varje steg på vägen är validerat och säkert. 

Se det som inte syns

Förarens ögon är de bästa sensorerna vi har. Men eftersom det mänskliga synfältet är begränsat lägger vi till sensorer för att inhämta användbar information från alla håll runt fordonet. Radar och olika typer av kameror i blandade sensorkonfigurationer ger viktig information om trafiksituationen.

Senaste radartekniken

Radar har uppenbara fördelar, till exempel opåverkad sikt i dimma, regn och mörker. Vi använder radar för att fastställa avstånd och identifiera förekomsten av och rörelser från objekt, ofta kombinerat med kameror.

Behandling av högupplösta bilder

Behandling av högupplösta bilder och kameror är extremt användbart för identifiering av förväntade objekt, till exempel fordon, människor, vägskyltar och vägmarkeringar. När det kombineras med radarinformation läggs korrekthet och tillförlitlighet till i systemet.

Den digitala medföraren

Långa skift kan vara utmattande och en pigg och vaken förare är grundläggande för säker körning. I en Volvo varnas föraren om fordonets vägföring visar att föraren är trött eller okoncentrerad.

Aktiva säkerhetsfunktioner

Volvo har branschens starkaste anseende när det gäller säkerhetsinnovationer. Vi introducerade ABS-bromssystemet, servostyrning och tryckluftsbromsar. Och arbetet fortsätter. Vi förbättrar oss ständigt och rör oss närmre vårt mål om noll olyckor.

Kollisionsvarning med nödbromsning

Med radar och kameror identifierar bussen framförvarande fordon, deras egenskaper och ändringar i avstånd. Om en kollision är överhängande får föraren både en visuell varning och en ljudsignal. Om föraren inte reagerar bromsar systemet automatiskt, lätt till en början men sedan med full bromsverkan. Bromsproceduren aktiveras inte bara vid identifiering av fordon utan även av cyklister och fotgängare, vilket går utöver lagkraven.

Aktiv farthållare

En framåtriktad radar identifierar fordon inom ett specifikt avstånd framför fordonet. Genom att använda gas- och bromspedalen bibehåller systemet en förinställning och ett hastighetsberoende avstånd till det framförvarande fordonet. Om inget fordon identiferas återgår fordonet till förinställd hastighet.

Intelligent hastighetsbegränsare

En framåtriktad kamera övervakar vägen. Vid användning av bildbehandling identifieras en rad olika vägskyltar och visas som bilder på instrumentklustret, vilket påminner föraren om aktuella restriktioner.

Sidokollisionsvarning

Det här systemet identifierar fotgängare i rörelse längs bussens sidor. Det täcker ett området på 30 meter bakom och 7 meter framför bussen och fungerar som ett system för döda vinkeln-information (BSIS), som exempelvis varnar föraren för cyklister och elskotrar på båda sidor om bussen. Det fungerar även som filbytesstöd (LCS), som varnar för närmande fordon i angränsade körfält.

Frontradar

Systemet är huvudsakligen aktivt vid låga hastigheter vid start från stillastående. Det använder radar, kameror och bildbehandling för att identifiera personer och objekt, i rörelse och stillastående, framför bussen. Det täcker ett område på ca 4 x 4 meter i bussens omedelbara närhet. Om ett objekt identifieras får föraren både en ljudsignal och en visuell varning.

Filbytesstöd

Vid filbyte kan snabbt närmande fordon enkelt orsaka en farlig situation. Ett extra par ögon på döda vinklar, på fordonets båda sidor, hjälper föraren att anpassa sig efter trafiksituationen på ett säkert sätt.

Körfältsassistans

Kameror och bildhantering håller koll på körfältsmarkeringar. Om bussen närmar sig en körfältsmarkering, får föraren både en haptisk (kort vibration i sätet) och en visuell varning.

Uppmärksamhetsassistans

Systemet identifierar mönster i rattrörelserna, och tendenser att vingla fram och tillbaka i körfältet. Om det finns tecken på att föraren har otillräckligt fokus tänds en varningssymbol på instrumentpanelen.

Däcktrycksövervakningssystem

Däck utgör en betydande kostnad för vagnparkerna och däcktrycksövervakning kan bidra till att sänka de kostnaderna. Systemet varnar föraren via instrumentklustret om lufttrycket i ett däck faller under säkra nivåer. Systemet sänker inte bara kostnaderna för däckunderhåll utan förbättrar även körbarheten och vagnparkens energieffektivitet.

Nedladdningar

Vill du ha mer information? Klicka på länkarna för att ladda ned dokumenten.

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare