Volvo Buses

SVERIGE

 

Kraften i Volvokoncernen

 

105 000 medarbetare. 13 varumärken. 190 marknader. Produktionsanläggningar i 18 länder. Lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella tillämpningar. Kompletta lösningar inom finansiering och service. Sådana är vi.

Läs mer på Volvokoncernens webbsida

Övergången till hållbara transporter

Starkare tillsammans

Med gemensam arkitektur och teknik försöker vi hela tiden hitta synergier för att kunna erbjuda högsta möjliga värde till kunderna.

Via vårt gemensamma servicenätverk finns certifierad hjälp alltid nära till hands.

Tillsammans har våra FoU-avdelningar de resurser som krävs för att skapa innovationer som kan göra världen till en bättre plats.

Övergången till eldrivna lösningar, bränslecellsteknik och förnybara bränslen har högsta prioritet. Via gemensam forskning och gemensamma investeringar i ny teknik utvecklar vi lösningar som är bättre för alla.

Våra gemensamma drivlinor med gemensamma delar och arkitekturer har testats i alla förhållanden.

Uppkopplad teknik är en hörnsten i framtidens kollektivtrafik. Vårt system heter Volvo Connect och är baserat på driftdata i realtid.

Volvo Financial Services erbjuder global räckvidd, lokalkännedom och en positiv inställning till samarbete och det har gjort oss till en partner som kunderna väljer.

Want to find out more?

Do you want to continue the discussion? Please fill out our contact form and let us get back to you.

Privacy policy *

By submitting this form with the privacy policy checkbox checked, you allow Volvo Group to save your personal data and use it for purposes related to your inquire.

Privacy notification and other information