Volvo Buses

SVERIGE

 

Gör din stad till en nollstad
i vår simulator

 

Se hur elbussar minskar föroreningarna och bullret vid din busshållplats i din stad.

Simuleringsresultaten baseras på antalet avgångar per år och beräknas med hjälp av insamlade och offentligt tillgängliga tidtabellsdata. Avvikelser från det faktiska antalet avgångar kan förekomma.

Skaffa den fullständiga versionen

Boka in ett möte för att prova våra mer avancerade simulatorer som även ger dig information om energi, livscykelkostnader och miljöaspekter.

Villkor

Godkänn villkoren

Volvos e-mobilitet

Volvo erbjuder kompletta e-mobilitetslösningar som skapas och skräddarsys i nära samarbete med varje stad.