Volvo Buses

SVERIGE

Säkerhetszoner

Anpassning till reglerna

Den bästa allmänna säkerhetsåtgärden är att köra försiktigt. Du kan hjälpa dina förare att följa lokala regler genom att definiera zoner med fasta maxhastigheter. När fordonet befinner sig i en sådan zon går det helt enkelt inte att överskrida den förinställda maxhastigheten.

Hastigheten spelar roll

Hastigheten är en bidragande orsak till många olyckor. Fysikens lagar innebär att bromssträckan blir fyra gånger längre och krockvåldet fyra gånger större när hastigheten fördubblas. Det är lätt att inse att en fartminskning utgör en viktig säkerhetsfaktor. En hastighetsbegränsning inne på din depå kan dessutom minska mängden oavsiktliga skador på paneler, lampor och backspeglar.

Skapa och hantera säkerhetszoner

Volvos Säkerhetszoner är en utveckling av geofencingtekniken som innebär att vi lägger till intelligens och olika funktioner för fordonet. Inställningarna för säkerhetszoner finns i användargränssnittet för Fleet Management. Ange bara gränserna för en zon och ställ in den maximala hastighet du vill tillåta. Områden nära skolor och parker samt farliga vägsträckor är exempel på typiska säkerhetszoner. Du kan skapa så många zoner du vill.

Säkerhetszoner – en beskrivning

Säkerhetszoner minskar risken för olyckor, personskador och materiella skador.

“Safety Zones gör mitt jobb enklare”

Nedladdningar

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare