Volvo Buses

SVERIGE

 

Uppkopplade bussar

Uppkopplad teknik har revolutionerat produktiviteten i branschen och är en hörnsten i utvecklingen av morgondagens kollektivtrafik. Med uppkopplade fordon och förare kan du övervaka och följa upp din flotta. Tillgången till driftdata i realtid främjar både punktlighet, tillgänglighet och passagerarnöjdhet. Den möjliggör även smidigare underhållsrutiner och en förbättrad kontroll av kostnaderna.

Anslut din fordonspark

Volvos uppkopplade tjänster och system för hantering av bussflottan är specialanpassade för bussbranschen och ger din verksamhet helt nya möjligheter till kontroll. Tjänsterna är tillförlitliga, användarvänliga och kan anpassas till dina föränderliga behov, vilket möjliggör omfattande affärsfördelar:

  • Högsta möjliga prestanda för fordonsparken
  • Optimerade driftkostnader
  • Högre tillgänglighet
  • Högre bränsleeffektivitet och lönsamhet
  • Högre förarproduktivitet
  • Ökad trafiksäkerhet
  • Bättre kontroll över verksamheten
  • Minskad administration

Uppkopplade bussar ger ökad produktivitet och säkerhet

Det finns redan över en miljon Volvoresurser online som kan nyttja våra uppkopplade tjänster. Användningen av verkliga data från fordon i drift gör det möjligt att hela tiden förfina och vidareutveckla dessa tjänster som hjälper kunderna att öka produktiviteten och säkerheten i sin verksamhet.

Avancerade analyser

Uppkoppling – att ett fordon är online och delar sina data – ger möjlighet till omfattande insikter. Den strukturerade analysen av olika parametrar medför dock ytterligare fördelar. Uppstår slitage främst på vissa rutter? Vill du veta mer om körstilar och energieffektivitet? Volvo kan ge dig en fullständig rapport om dessa saker och mycket mer.

Ständiga förbättringar av förarnas prestanda

Föraren spelar en avgörande roll för effektiviteten och tillgängligheten. Utbildade förare kör mjukare och får mer nöjda passagerare. Uppföljningen av olika parametrar för körningen gör det enkelt att identifiera möjliga områden till förbättring. Vår I-Coaching-tjänst ger dessutom föraren omedelbar feedback om körstilen och fungerar som en kontinuerlig utbildning på jobbet.

Förutsägande underhåll

Möjligheten att kombinera serviceavtal med kontinuerlig uppföljning av tekniska data ger tillgång till en individuell, automatisk och förutsägande serviceplanering. Det maximerar antalet timmar i tjänst för varje fordon, förenklar trafikplaneringen och minskar risken för oplanerad stilleståndstid.

Uppkopplade tekniker

Vi på Volvo vidareutvecklar hela tiden funktioner som ökar produktiviteten och säkerheten. Vi erbjuder redan i dag ett flertal värdeskapande tjänster som baseras på onlinedata i realtid.

Framtiden med uppkopplade bussar

Vi har än så länge bara börjat utforska de möjligheter som fordonskommunikation och framtidens lösningar för uppkoppling kan ge. Volvo gör stora satsningar på forskning och innovation som kan förbättra effektivitet, hållbarhet och människors välmående.

Bussar på begäran

Vi kan förvänta oss en utveckling av kollektivtrafiken där trafiken kommer att baseras mer på passagerarbehoven i realtid, på ett sätt som påminner om hur sändningarna av radio och tv har växlat till streamingtjänster. Uppkoppling och automatiserade funktioner kan göra det möjligt att skapa en helt ny typ av busstrafik som baseras på en kunddriven användning och dynamisk ruttplanering.

Relaterade nyheter och reportage

Vill du veta mer?

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information