Volvo Buses

SVERIGE

Zone Management

Geofencing från Volvo

Volvos Zone Management är en utveckling av geofencingtekniken. Den här tekniken gör det inte bara möjligt att följa ett fordon och registrera när det passerar en geografisk gräns, utan även ändra parametrar ombord på fordonet och styra hur det körs i en viss zon. Du kan definiera ett valfritt antal zoner och ange ett antal egenskaper för varje zon.

Ökad automation

Automatiserade tjänster är inte bara en viktig hjälp för föraren utan även för operatören när det gäller att hantera den ökande komplexiteten och tätheten i dagens trafik. Zone Management främjar en ökad trafiksäkerhet genom möjligheten att definiera säkerhetszoner, men det finns även andra applikationer som hjälper till att förbättra körstilen, passagerarkomforten och miljöprestandan. Användningen av en hastighetsgräns kan till exempel minska bullernivåerna avsevärt inom en zon.

Hantering av zoner

Volvos Zone Management hanteras via användargränssnittet i Fleet Management och ger administratören möjlighet att definiera geografiska gränser för ett valfritt antal zoner. En uppsättning parametrar, till exempel hastighetsgränser eller tröskelvärden för I-Coaching-tjänsten, anges för varje zon.

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare