Volvo Buses

SVERIGE

Serviceavtal för e-mobilitet

 Säkra e-prestanda

En elbuss ser oftast ut som vilken buss som helst, men under skalet är allt annorlunda. Energilagringssystemet och högspänningsutrustningen måste hanteras av servicetekniker som är specialutbildade inom e-mobilitet. När du köper ett fordon från Volvo ingår expertkunskaperna och den kontinuerliga uppföljningen av prestanda i helhetserbjudandet.

Batteriavtal

Batteriavtal garanterar att batteriprestandan upprätthålls till en fast månadskostnad. Volvo Bussar övervakar då batterisystemet hos varje enskilt fordon för att säkerställa prestanda och en problemfri drift. Uppföljningen görs genom att data samlas in via fjärråtkomst, utan att operatören behöver vidta några åtgärder. Du behöver alltså inte tänka på vare sig batterikapaciteten eller batteribyten.

Electric Driveline Contract

Rent mekaniskt är en elektrisk drivlina både enkel och hållbar. Men även den måste underhållas för att säkerställa varaktig prestanda och en optimerad livslängd. Electric Driveline-avtalet är en utökning av Batteriavtalet och omfattar underhåll av allt från fordonets laddningsutrustning och energihantering till elmotorer och växellåda.

Välj Guld – det optimala skyddet

Guldavtalet är det givna valet för dig som vill ha bästa möjliga skydd. När du köper ett elfordon kompletteras Guldavtalets innehåll av underhåll, chassi- och karossreparationer med vårt Batteriavtal och Electric Driveline Contract. Du får förstås alltid Volvo Originaldelar som monteras av experter. Avtalet omfattar inte skador som uppstått på grund av felaktig eller ovarsam hantering av fordonet eller eftersatt underhåll.
Våra serviceavtal

Nedladdningar

Vill du ha mer information? Klicka på länkarna för att ladda ned dokumenten.

Faktablad om e-mobilitetsavtal (PDF)

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare