Volvo Buses

SVERIGE

Körprofil

Körprofil innehåller omfattande data om hur dina uppkopplade fordon körs. En dataström loggas kontinuerligt och utgör en gedigen grund för att identifiera mönster och avvikelser i körprestanda. Dessa data kan även vara mycket användbara för att analysera händelser som har inträffat innan en olycka inträffade eller ett tekniskt fel uppstod.

Öka säkerheten och skona miljön

Körprofil är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig identifiera energislösande och farliga beteenden. Verktyget hjälper dig även att identifiera de delsträckor där föraren behöver vara extra försiktig. Erfarenheten visar att uppföljningar av körprestanda ökar komforten och säkerheten samtidigt som bränsle- och energiförbrukningen minskar.

Lagring av högupplösta data

Körprofil är även ett mycket kraftfullt analysverktyg. Om något oväntat inträffar kan du utnyttja lagrade realtidsdata för att se – ögonblick för ögonblick – vilka faktorer som föregick ett punkterat däck eller en överhettad motor. Spårning och filtrering av position, tekniska händelser och kördata hjälper dig att identifiera specifika svårigheter.

Kartor, diagram och listor

Du får tillgång till ett flertal vyer som hjälper dig att förenkla din analys. Ruttkartan, som visar alla händelser under det valda tidsintervallet, kompletteras av en list- och diagramvy där du kan kombinera olika parametrar för att hitta förhållanden och orsaker som ger upphov till specifika händelser.

Kontakta mig angående

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Mandatory