Volvo Buses

SVERIGE

 

Hållbara lösningar
för persontransporter

Hållbarhet. Överallt.

För oss på Volvo Bussar är hållbarhet så mycket mer än bara utsläppsfria fordon. Varje dag fokuserar vi på detaljer som kan hjälpa oss att nå våra ambitiösa klimatmål, och vi försöker alltid hitta sätt att minska klimatpåverkan, ta bättre hand om världens resurser och bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. I vårt utvecklingsarbete, inom produktionen och vid överlämnandet till kunderna. Det är så vi levererar kompletta hållbara kollektivtrafiklösningar.

I produktutvecklingsfasen

Varje buss, chassi och komponent vi tillverkar är utvecklade med omsorg och med en avsikt att göra dem bättre för planeten och för mänskligheten på lång sikt. Vi tillämpar cirkulära utvecklingsprocesser som förbättrar produktens hållbarhetsprofil – över 90 procent av våra nyare busschassier kan återvinnas.

Våra hållbarhetsmål är att minska utsläppen från den egna verksamheten med 50 procent och sänka fordonsutsläppen med 40 procent per km senast år 2030. Det här arbetet påbörjar vi i utvecklingsfasen genom att noggrant välja ut vilka material, tekniker och affärsmodeller vi ska använda.

Vid anskaffning av material

Det finns ett hållbarhetstänk i hela vår leveranskedja. Vårt mål är att producera hållbara bussar som inte innehåller några potentiellt skadliga ämnen, samtidigt som vi tar ansvar för miljön och de mänskliga rättigheterna. Ett av våra främsta verktyg för att uppnå detta är vår uppförandekod för leveranspartner. I den beskrivs de höga krav som vi ställer på våra leverantörer i fråga om miljöpraxis, mänskliga rättigheter och hälsa samt säkerhet. Vi har också ett omsorgsfullt utformat program för hållbara mineraler, där fokus ligger på hållbar anskaffning av tenn, volfram, tantal, guld och kobolt.

Under produktionen

Vi arbetar hela tiden för att minska avfall och utsläpp, optimera vattenanvändningen och förbättra vår hantering av lösningsmedel, oljor och kemikalier.

Vår chassifabrik i Borås är en av de första bussfabrikerna i världen som drivs med enbart förnybar energi. Tack vare fjärrvärme från biobränslen och fordon på fabriksområdet som kör på HVO och fossilfri vattenkraft har fabrikens totala energiförbrukning minskat med 15 procent.

Försäljning, användning och eftermarknad

Som en del av Volvokoncernen har vi en ansvarsfull försäljningsprocess som begränsar oansvariga aktörers möjlighet att använda våra fordon på ett skadligt sätt. Vi har förbundit oss till att vi senast år 2040 enbart ska tillverka fordon som drivs med fossilfria bränslen. För oss är det viktigt med hållbar kollektivtrafik, och därför förespråkar vi el framför fossila bränslen eftersom detta kan ge omedelbara och långsiktiga positiva effekter på miljön och på människors livskvalitet. Vi har levererat hybrid- och elbussar runt om i världen sedan 2015, och vårt arbete med säkerhetszonteknik ökar säkerheten i områden nära skolor och offentliga parker.

 

Omsorg om och respekt för människan och naturen är grundläggande för oss. Det är därför samhällsansvar och etiskt uppförande är något många förknippar med Volvo Bussar. Likt en konstnär är vi både grundliga och kreativa i vårt arbete med att producera hållbara material, produkter, system och processer. I våra mästerliga produkter återberättas historien om de hållbara detaljerna i vår produktionscykel.

Hållbarhet hos Volvokoncernen

Volvokoncernens ambition är att erbjuda lösningar som är 100 % säkra, 100 % fossilfria och 100 % mer produktiva. Volvokoncernen har satt som mål att vara ett koldioxidneutralt företag senast år 2040, och i samarbete med Science Based Target initiative (SBTi) har vi tagit fram ett antal mål som vi strävar mot.

Vill du veta mer?

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Mandatory