Volvo Buses

SVERIGE

Rapporter

Analysverktyget

Rapporter anses ofta utgöra själva hjärtat i ett system för vagnparkshantering. Det är därför som Volvo Connect inte bara ger dig tillgång till omfattande och koncisa standardrapporter utan även funktioner för att dela, exportera och anpassa dem.

Översikt – och alla detaljer

Får du intrycket att bränslekostnaderna ökar? Eller har du någon annan fundering över vagnparkens prestanda? En titt på rapporterna ger dig både svar och en god utgångspunkt för att kunna hitta orsakerna. Bränsle- och energiförbrukning, miljöparametrar och säkerhetsrelaterade data följs upp och presenteras i tydliga standardrapporter för hela vagnparken, individuella fordon eller grupper av fordon.

Anpassa, sammanställ och analysera

Du kan även skapa egna rapporter. Det stora urvalet parametrar gör det möjligt att söka efter exakt den information du behöver och kombinera data fritt. Du kan dessutom dela rapporterna med kolleger – även externt – eller ladda ned rapporterna i form av kalkylblad för att kunna analysera dem ytterligare.

Standardrapporter

Volvo Connect ger dig tillgång till ett antal fördefinierade standardrapporter som gör det enkelt att komma i gång. Samtliga dessa rapporter innehåller ett antal parametrar som används ofta och täcker de vanligaste behoven. Alla standardrapporter kan modifieras och sparas som egna, anpassade rapporter.

Prestanda

Prestandarapporten visar grundläggande data om till exempel körtid, körsträcka, snitthastighet och tomgångskörning. Du kan sortera dessa data per fordon eller förare, individuellt eller för grupper. Du kan även enkelt ändra tidsintervall eller parametrar för att studera trender.

Bränsle och AdBlue

Bränslet utgör den största kostnadsposten i de flesta bussverksamheter. Den här rapporten beskriver inte bara hur mycket bränsle som använts utan även hur stor del av bränslet som förbrukats under tomgångskörning, körning och vid användning av konstantfarthållaren. Du får förstås även ett värde för bränsleförbrukningen i liter/100 km.

Miljö

Här samlas alla data med koppling till miljön. De grundläggande utsläppsvärdena, CO2, kväveoxider och partiklar beräknas. Information om motorklass, utsläppsprofil, bränsle- och energiförbrukning samt körsträcka visas. Du kan dessutom kontrollera hur långa sträckor som har körts med utsläpp över normala värden.

Sammanfattning

En mycket användbar rapport som ger dig en översikt över förbrukning, körsträcka, tid och snitthastighet för ett flertal olika körförhållanden. Per fordon, förare, grupp eller individer.

Säkerhet

Säkerhetsrapporten handlar om mycket mer än bara passagerarkomfort. Du kan se både antalet och frekvensen av hårda accelerationer och hårda inbromsningar och hur ofta ABS-funktionen har aktiverats. Här kan du dessutom sortera data per fordon, förare eller grupper.

Elektromobilitetsrapporter

Volvo Connect ger dig tillgång till två specialanpassade rapporter för elbussar. Energianvändning påminner om rapporten Bränsle och AdBlue medan Elprestanda innehåller ytterligare parametrar som sträcka, snitthastighet och energiåtervinning.

Kontakta mig angående

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Mandatory