Volvo Buses

SVERIGE

Serviceplanering

Serviceplaneringen i Volvo Connect är en integrerad tjänst för operatörer som regelbundet servar och underhåller sina fordon hos Volvos återförsäljarnätverk. Den här tjänsten gör det enkelt att hålla koll på kommande underhållshändelser, bokade verkstadstider och uppföljningar av servicen för din vagnpark med Volvofordon.

Servicekalendern

Servicekalendern i Volvo Connect gör det enkelt att hålla koll på underhållsscheman, verkstadsbokningar och andra fordonsrelaterade aktiviteter. Du kan även lägga till egna viktiga händelser i kalendern och dela dessa med övriga Volvo Connect-användare i din vagnpark. Du får full kontroll över dina resursers tillgänglighet och kan vara säker på att de är redo för nästa uppdrag.

Verkstadshistorik

Verkstadshistoriken ger en snabb översikt över dina fordons tidigare verkstadsbesök. Du får en översikt över tidigare reparationer och underhållsarbeten utförda vid Volvoverkstäder. Detaljerad information om reparationsdatum, vägmätarställning, återförsäljaren/verkstaden samt använda reservdelar och utförda arbeten visas för varje verkstadsbesök.

Kontakta mig angående

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Mandatory