Volvo Buses

SVERIGE

Demo av Volvo Connect

Besök vår nya portal med tjänster för vagnparkshantering.

Volvo Connect kan stödja din verksamhet på väldigt många sätt. Här har vi sammanfattat några scenarier där användningen av uppkoppling och realtidsdata kan sänka kostnaderna samtidigt som effektiviteten och säkerheten ökar.

Säkrare körning

Koppla samman kördata med säkerhetszoner för att undvika olyckor

Ökad tillgänglighet

Koppla samman fordonsstatusen med verkstadstjänster för att öka tillgängligheten

Energieffektivitet

Koppla samman energianvändningen med zonhantering för att förbättra batteriernas hälsa.

Kontakta mig angående

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Mandatory