Volvo Buses

SVERIGE

Dataåtkomst

Tillförlitliga fordonsdata är avgörande för att upprätthålla effektivitet och drifttid. Volvo tillhandahåller omfattande möjligheter till integrering av fordonsdata i dina befintliga system – och system du utvecklar. En verklig fördel för operatörer, kollektivtrafikmyndigheter och leverantörer av tredjepartssystem.

Uppkopplad vagnparkshantering

I verksamheter med lokaltrafik- eller turistbussar finner du sannolikt många digitala verktyg och program som skulle ha god hjälp av korrekta fordonsdata I rätt tid. Volvo Bussar erbjuder omfattande tjänster för dataåtkomst som tillhandahåller driftsdata såsom fordonens status, laddning och energiförbrukning baserat på enskilda kunders behov. Volvo Bussar stöder starkt integration och tredjepartsutveckling av nya funktioner och tjänster.

FMS Gateway

För kunder eller tredje parter som använder inbyggd hårdvara för insamling och hantering av data erbjuder Volvo Bussar FMS Gateway, som är vår inbyggda dataåtkomsttjänst med stöd för den branschomfattande FMS-standarden och utökat driftsdatainnehåll med fokus på elektromobilitet.

Standardisering

Eftersom Volvo Bussar förstår kundernas behov av data stöder vi inställningen om att hårdvara och programvara ska utformas så att moduler kan integreras i en sammanhängande arkitektur mellan olika varumärken. I det syftet ingår Volvo Bussar i olika organisationer som ACEA och ITxPT som formar standardiseringen av persontransportbranschen. Volvo Bussar vidtar nödvändiga åtgärder för att följa branschomfattande standarder och bästa praxis.

Vanliga frågor – Volvo Bussars dataåtkomsttjänster

FMS Gateway översätter information från fordonets interna nätverk till FMS-standarden. Volvo Bussars FMS Gateway-tjänst följer FMS-standarden och erbjuder även utökat driftsdatainnehåll med fokus på elektromobilitet. FMS är systemet för vagnparkshantering som utgör ett standardgränssnitt till fordonsdata, och som är utvecklat av den europeiska bilindustriföreningen (ACEA), en EU-baserad grupp som arbetar med fordonsstandarder. 

Externa API:er är fjärrprogrammeringsgränssnitt som används för kommunikation mellan system och integrering med kunders system. Kunder behöver ingen ytterligare inbyggd utrustning för att kunna använda dessa.

Volvo Bussar inbyggda service följer FMS-standarden som utvecklats av ACEA. 

Volvo Bussars externa API-tjänster bygger på ACEA:s fjärrstyrda system för vagnparkshantering (rFMS).

Arbete pågår för anpassning till den externa fordonsstandarden Telediagnostic for Intelligent Garage in Real-time (TiGR), utvecklad av Information Technology for Public Transport (ITxPT).

Kontakta mig angående

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Mandatory