Volvo Buses

SVERIGE

Garanti gällande förbrukningsenergi

Tillgänglighet och drifttid är själva hörnstenarna i en effektiv kollektivtrafik. Elektrifieringen är ett paradigmskifte som kräver förändrade synsätt, och Volvo har den expertis som behövs för att säkerställa problemfri drift för din elbussflotta.

Hur mycket energi behöver du?

För att matcha energibehovet för den dagliga driften i enlighet med din busskonfiguration och batterikapacitet, erbjuder vi ett energikapacitetslöfte. Vi kallar detta för vår garanti gällande förbrukningsenergi. Med utgångspunkt i dina rutt- och driftparametrar fastställer vi tillsammans ditt energikapacitetsbehov och ser därefter till att du – under hela avtalsperioden – kan ladda dina bussar med denna mängd kilowattimmar.

Optimerat för din rutt

Snitthastighet, körlängd, klimat, topografi och laddningsstrategi. Det finns många faktorer som påverkar energibehovet för en rutt. Efter en grundlig analys kan flotta, bussar och laddningsmetoder optimeras. På de mest krävande rutterna kan du till exempel dra nytta av OppCharge på ändhållplatserna och få mer eller mindre obegränsad räckvidd per dag. Stirra dig inte blind på enskilda siffror. Elektromobilitet är ett system, och ett system måste vara i balans.

Vi tar hand om dina batterier

Med Volvos garanti gällande förbrukningsenergi tar vi ansvar för batterihälsan och de åtgärder som vidtas för att hålla den utlovade nivån. Vi övervakar och följer upp samt gör det som behövs för att undvika avbrott i driften. Vårt expertteam hjälper dig att se till att dina bussar bara fortsätter gå – från dag ett och under hela avtalsperioden.

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare