Volvo Buses

SVERIGE

Miljözoner

Utsläppsfria zoner

En specialtjänst för fullhybridbussarna i S-Charge-serien. Miljözoner gör det möjligt att ange zoner där bussarna ska köras i helt eldrivet läge med dieselmotorn avstängd. Användningen av ruttanalyser kan möjliggöra utsläppsfri körning i vissa zoner och hjälpa bussföretagen att bidra till målen om renare och mer miljövänliga städer.

Eldrift – helautomatisk

När en hybridbuss i Volvos S-Charge-serie kommer in i en utsläppsfri zon växlar den automatiskt till full eldrift. Dieselmotorn stängs av helt och körs inte ens på tomgång. Det här är en unik Volvofunktion som är möjlig tack vare att alla hjälpfunktioner är eldrivna. Funktionen är helt automatisk och behöver inte aktiveras manuellt, vilket innebär att det inte finns någon risk att föraren missar att växla körläge. Zonernas placering och storlek konfigureras med hjälp av en grundlig ruttanalys.

Teknik för renare städer

Luftkvaliteten är ett stort problem i städer över hela världen. I många städer har det varit möjligt att identifiera kritiska områden där utsläpp av lokala föroreningar som kväveoxider och partiklar måste kontrolleras. Elbussar och fullhybridbussar gör det möjligt för kollektivtrafiksystemet att upprätthålla en hög servicenivå i dessa områden.

Nedladdningar

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare