Volvo Buses

SVERIGE

 

Självkörande bussar

Visionen om självkörande bussar

Första steget mot självkörande bussar är introduktionen av automatiserade funktioner som förarstödsystem, säkerhetsfunktioner och batteriladdning. Volvo genomför redan nu framgångsrika och fullskaliga fälttester av självkörande fordon i kontrollerade miljöer. Även om tekniken för självkörande fordon redan är här finns det många andra aspekter att ta hänsyn till när artificiell intelligens ska ta över kontrollen över ett fordon och fatta alla beslut. Men när världen är redo, är Volvo redo.

Unik undersökning visar att passagerarna är positivt inställda till självkörande bussar

I samarbete med Västtrafik och Chalmers tekniska högskola har Volvo Bussar undersökt vad passagerarna tycker om att färdas med en självkörande buss och hur de tror att automatiserade lösningar kommer att påverka pendlingstrafiken i framtiden. Undersökningen är den första i sitt slag med en 12-metersbuss för stadstrafik.

”Vem vågar åka med en självkörande buss?”

Spännande, säkert och bekvämt. Så beskriver passagerarna pendlingstrafiken på en självkörande buss. Deras åsikter ger viktiga insikter i framtidens transportsystem. 

Test av automatiserat förarstödsystem

Vi på Volvo Bussar håller på att testa framtidens förarstödsystem. I samarbete med Chalmers tekniska högskola har vi undersökt bussförarnas reaktioner på ett automatiserat förarstödsystem för att ta reda på vad undersökningen innehöll, hur den genomfördes och vilka resultat som upptäcktes.

Hur upplever förarna automatiserad dockning?

Som en del av vår undersökning som vi genomfört i samarbete med Chalmers tekniska högskola bad vi våra förare förklara hur de kände inför att arbeta vid sidan om ett automatiserat förarstödsystem och vilka fördelar de tyckte att det kunde ge i form av exempelvis ökad säkerhet, högre passagerarkomfort och en bättre arbetsmiljö.

Fälttestet av självkörande elbussar i Singapore

Volvo Bussar har i samarbete med Nanyang Technological University i Singapore genomfört ett fälttest av världens första självkörande elbuss i full storlek. Den Volvo 7900 Electric-buss som användes är utrustad med en mängd olika sensorer och navigationskontroller som hanterades av ett mycket kraftfullt AI-system som införlivats i Volvos forskningsplattform för självkörande fordon. Projektet är ett samarbete med Land Transport Authority (LTA) i Singapore och syftar till att utveckla och genomföra försök med självkörande bussar för fasta rutter och schemalagda tjänster.

Automation på bussdepåer

Förarlösa körningar inne på depåområden kommer att bli en av de första kommersiellt tillgängliga applikationerna inom automation. Det kommer att göra det möjligt att köra bussar med perfekt precision, utan någon som helst mänsklig inblandning, mellan olika områden för tvätt, laddning och parkering på en depåanläggning. Keolis demonstrerade dessa möjligheter under ett fullskaligt evenemang där en Volvo 7900 Electric körde omkring utan förare på företagets område.

Vägen till självkörande bussar

Självkörande bussar i vardagstrafik är fortfarande en framtidsvision, men Volvo kommer att vara mer än redo den dag förarlös trafik tillåts. Vi befinner oss ständigt i utvecklingens framkant, bedriver egen forskning och samarbetar med den akademiska världen.

Automatiserade förarstödsystem

Det finns redan i dag ett flertal automatiska funktioner som hjälper förarna att köra säkrare och med färre störningsmoment. System för körfältsassistans och kollisionsvarning är några exempel på dessa grundläggande funktioner. Dessa system kommer att utvecklas ytterligare och bli mer avancerade, men kräver än så länge att föraren interagerar med systemet och vidtar åtgärder.

Självkörande bussar inom avgränsade områden

Dagens sensorteknik har möjliggjort en kontrollerad och exakt förarlös körning, Anslutna funktioner gör det dessutom möjligt för förarlösa fordon att interagera med varandra enligt fördefinierade algoritmer. Inom avgränsade områden som depåer och laddningsstationer är alla relevanta parametrar kända och bussarna kan därför på ett säkert sätt köra omkring på området utan mänsklig inblandning.

Självkörande bussar i trafiken

När det gäller självkörande fordon är steget mellan avgränsade områden och allmän trafik enormt. En mycket omfattande implementering kommer att krävas innan detta kan bli verklighet. En möjlig inledande tillämpning är användning i BRT-system (Bus Rapid Transit) där bussarna kör i särskilda busskörfält som är fria från övrig trafik. BRT kommer att bli en viktig arena för validering av tekniken för självkörande fordon i praktisk användning eftersom de automatiserade systemen då får betydligt färre parametrar att hantera.

Tekniska milstolpar för självkörande bussar

Självkörande fordon kräver många olika sorters teknik. Smarta algoritmer, pålitliga sensorer, supersnabb datakommunikation och fullständigt säkra mekaniska undersystem är bara några exempel på detta. Volvo utvecklar och inför hela tiden nya funktioner som kommer att ingå i framtidens system för självkörande fordon.

Volvos forskningsplattform för självkörande fordon

Volvos forskningsplattform för självkörande fordon är ett programvarukluster som bearbetar data från navigationssystem och ett flertal sensorer. Bland sensorerna finns LIDAR-enheter som mäter avstånd med hjälp av ljus, stereokameror som tar 3D-bilder samt ett avancerat och mycket exakt system för global satellitnavigering som även använder sig av kinematik i realtid.

Vi skyddar oskyddade trafikanter

Stadsbussar delar vägyta med bilar, lastbilar och andra bussar, men också med fotgängare, cyklister och e-skotrar som rör sig på ett tämligen slumpartat vis runt bussen. Därför fortsätter vi utveckla smarta sensorer som kan skanna av omgivningarna i såväl dagsljus som totalt mörker. Det har resulterat i säkerhetsfunktioner som kan upptäcka potentiella faror och hjälpa föraren att undvika incidenter.

Volvo Dynamic Steering

Volvo Dynamic Steering (VDS) är enkelt uttryckt en avancerad form av servostyrning som gör körningen enklare, bekvämare och mer exakt. Det är även en elektromekanisk komponent som kan styra bussen med hjälp av data från ett system för självkörande fordon. De viktigaste komponenterna i VDS är en elmotor, en hydraulisk styrväxel, en styrenhet och olika sensorer.

Relaterade nyheter och reportage

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare