Volvo Buses

SVERIGE

Självkörande bussar och automation

Visionen om självkörande bussar

Introduktionen av automatiska funktioner ökar säkerheten och effektiviteten i både lokal- och långfärdstrafiken. Förarstödssystem, säkerhetsfunktioner och laddning av elbussar är först ut. Volvo arbetar även med framtidens lösningar och genomför redan nu framgångsrika och fullskaliga fälttester av självkörande fordon i kontrollerade miljöer. Självkörande bussar i vardagstrafik är fortfarande en framtidsvision, men Volvo kommer att vara mer än redo den dag förarlös trafik tillåts.

Fälttestet av självkörande bussar i Singapore

Volvo Bussar har i samarbete med Nanyang Technological University i Singapore genomfört ett fälttest av världens första självkörande elbuss i full storlek. Den Volvo 7900-elbuss som användes var utrustad med en mängd olika sensorer och navigationskontroller som hanterades av ett mycket kraftfullt AI-system som införlivats i Volvos forskningsplattform för självkörande fordon. Projektet är ett samarbete med Land Transport Authority (LTA) i Singapore och syftar till att utveckla och genomföra försök med självkörande bussar för fasta rutter och schemalagda tjänster.

Automation på bussdepåer

Förarlösa körningar inne på depåområden kommer att bli en av de första kommersiellt tillgängliga applikationerna inom automation. Det kommer att göra det möjligt att köra bussar med perfekt precision, utan någon som helst mänsklig inblandning, mellan olika områden för tvätt, laddning och parkering på en depåanläggning. Keolis demonstrerade dessa möjligheter under ett fullskaligt evenemang där en Volvo 7900 Electric körde omkring utan förare på företagets område.

Vägen till självkörande bussar

Även om tekniken för självkörande fordon redan är här finns det många andra aspekter att överväga när artificiell intelligens tar över kontrollen av och beslutsfattandet för ett fordon. Vi på Volvo befinner oss ständigt i utvecklingens framkant, bedriver egen forskning och samarbetar med fristående högskolor.

Automatiserade förarstödsystem

Det finns redan i dag ett flertal automatiska funktioner som hjälper förarna att köra säkrare och med färre störningsmoment. System för körfältsassistans och kollisionsvarning är några exempel på dessa grundläggande funktioner. Dessa system kommer att utvecklas ytterligare och bli mer avancerade, men kräver än så länge att föraren interagerar med systemet och vidtar åtgärder.

Förarlös körning inom avgränsade områden

Dagens sensorteknik har möjliggjort en kontrollerad och exakt förarlös körning, Anslutna funktioner gör det dessutom möjligt för förarlösa fordon att interagera med varandra enligt fördefinierade algoritmer. Inom avgränsade områden som depåer och laddningsstationer är alla relevanta parametrar kända och bussarna kan därför på ett säkert sätt köra omkring på området utan mänsklig inblandning.

Förarlös körning i trafik

När det gäller självkörande fordon är steget mellan avgränsade områden och allmän trafik enormt. En mycket omfattande implementering kommer att krävas innan detta kan bli verklighet. En möjlig inledande tillämpning är användning i BRT-system (Bus Rapid Transit) där bussarna kör i särskilda busskörfält som är fria från övrig trafik. BRT kommer att bli en viktig arena för validering av tekniken för självkörande fordon i praktisk användning eftersom de automatiserade systemen då får betydligt färre parametrar att hantera.

Milstoplar inom teknik

Självkörande fordon kräver många olika sorters teknik. Smarta algoritmer, pålitliga sensorer, supersnabb datakommunikation och fullständigt säkra mekaniska undersystem är bara några exempel på detta. Volvo utvecklar och inför hela tiden nya funktioner som kommer att ingå i framtidens system för självkörande fordon.

Volvos forskningsplattform för självkörande fordon

Volvos forskningsplattform för självkörande fordon är ett programvarukluster som bearbetar data från navigationssystem och ett flertal sensorer. Bland sensorerna finns LIDAR-enheter som mäter avstånd med hjälp av ljus, stereokameror som tar 3D-bilder samt ett avancerat och mycket exakt system för global satellitnavigering som även använder sig av kinematik i realtid.

Fotgängar- och cyklistsystem

Fotgängar- och cyklistsystemet använder en kamera för att övervaka rörelser i bussens närhet. När systemet upptäcker oskyddade trafikanter nära bussen avger det ett ljud för att varna övriga trafikanter att bussen närmar sig samtidigt som föraren varnas via ljud- och ljussignaler på förarplatsen. Om risken för en olycka är överhängande aktiveras bussens signalhorn.

Volvo Dynamic Steering

Volvo Dynamic Steering (VDS) är enkelt uttryckt en avancerad form av servostyrning som gör körningen enklare, bekvämare och mer exakt. Det är även en elektormekanisk komponent som kan styra bussen med hjälp av data från ett system för självkörande fordon. De grundläggande komponenterna i VDS utgörs av en elmotor, en hydraulisk styrväxel, en styrenhet och olika sensorer.

Framtiden är här och nu

Vi är övertygade om att automationen kommer att förändra de kommersiella transportlösningar de flesta av oss använder varje dag.

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare

Relaterade nyheter och reportage