Volvo Buses

SVERIGE

Uppkopplade bussar

Kollektivtrafik online

Uppkopplingen utgör en hörnsten i utvecklingen av morgonsdagens kollektivtrafik. Tillgången till driftdata i realtid ökar både punktligheten, tillgängligheten och passagerarnöjdheten. Den möjliggör även smidigare underhållsrutiner och en förbättrad kontroll av kostnaderna.

Anslut din fordonspark

Volvos uppkopplade tjänster är specialanpassade för bussbranschen och ger din verksamhet helt nya möjligheter till kontroll. Tjänsterna är tillförlitliga, användarvänliga och kan anpassas till dina föränderliga behov, vilket möjliggör omfattande affärsfördelar:

  • Högsta möjliga prestanda för fordonsparken
  • Optimerade driftkostnader
  • Högre tillgänglighet
  • Högre energieffektivitet och lönsamhet
  • Högre förarproduktivitet
  • Ökad trafiksäkerhet
  • Bättre kontroll över verksamheten
  • Minskad administration

Möjligheterna med uppkopplade bussar

Det finns redan över en miljon Volvoresurser online som kan utnyttja våra uppkopplade tjänster. Användningen av verkliga data från fordon i drift gör det möjligt att hela tiden förfina och vidareutveckla dessa tjänster som hjälper kunderna att öka produktiviteten och säkerheten i sin verksamhet.

Avancerade analyser

Uppkoppling – att ett fordon är online och delar sina data – ger möjlighet till omfattande insikter. Den strukturerade analysen av olika parametrar medför dock ytterligare fördelar. Uppstår slitaget främst på vissa rutter? Vill du veta mer om körstilar och energieffektivitet? Volvo kan ge dig fullständig insikt i dessa saker och mycket mer.

Ständiga förbättringar av förarnas prestanda

Föraren spelar en avgörande roll för effektiviteten och tillgängligheten. Utbildade förare kör mjukare och får mer nöjda passagerare. Uppföljningen av olika parametrar för körningen gör det enkelt att identifiera möjliga områden till förbättring. Vår I-Coaching-tjänst ger dessutom föraren omedelbar feedback om körstilen och fungerar som en kontinuerlig utbildning på jobbet.

Förutsägande underhåll

Möjligheten att kombinera serviceavtal med kontinuerlig uppföljning av tekniska data ger tillgång till en individuell, automatisk och förutsägande serviceplanering. Det maximerar antalet timmar i tjänst för varje fordon, förenklar trafikplaneringen och minskar risken för oplanerad stilleståndstid.

Uppkopplade tekniker

Vi på Volvo vidareutvecklar hela tiden funktioner som ökar produktiviteten och säkerheten. Vi erbjuder redan i dag ett flertal värdeskapande tjänster som baseras på onlinedata i realtid.

I-Coaching

I-Coaching ger föraren omedelbar feedback på körningen. Information om varvtal, tomgång, bromsning, acceleration, hastighet och kurvtagning visas i realtid på en display på instrumentpanelen. I-Coaching uppmuntrar förare att köra säkrare.

En uppkopplad framtid

Vi har än så länge bara börjat utforska de möjligheter framtidens lösningar för uppkoppling kan ge. Volvo gör stora satsningar på forskning och innovationer som kan öka effektiviteten, hållbarheten och människors välmående.

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare