Volvo Buses

SVERIGE

E-mobilitet

Skapa din nollutsläppsstad med Volvo Bussar

Städer över hela världen arbetar med att lösa urbaniseringens största utmaningar – dålig luftkvalitet, buller och trafikstockningar. Vi på Volvo är övertygade om att våra hållbara transportlösningar kan göra skillnad. Vi vill hjälpa städerna att omvandlas till nollvisionsstäder utan utsläpp, buller, trafikstockningar och olyckor. Hur? Med hjälp av en komplett e-mobilitetslösning, effektiva elbussar, framtidssäker teknik och vår långa erfarenhet av implementeringen.

Volvo Bussars film Zero City Manifesto

Noll utsläpp

Människors sätt att färdas i våra städer har stor betydelse för livskvaliteten och miljön. Över 90 procent av jordens invånare bor i områden där WHO:s gränsvärden för hälsosam luft överskrids. Vi på Volvo Bussar är övertygade om att vårt e-mobilitetserbjudande med rena och tysta elbussar utgör en del av lösningen. Eftersom elbussar inte släpper ut några avgaser kan de köras i känsliga områden och miljözoner, vilket minskar koldioxidutsläppen och luftföroreningarna i städerna.

Noll buller

Störande buller är en viktig fråga för de flesta städer. Bullrets effekter på folkhälsan är väldokumenterade och det finns dessutom en ökande medvetenhet om de merkostnader bullret ger upphov till. Våra tystgående elbussar minskar det störande bullret till ett minimum, vilket innebär att de kan köras överallt, dygnet runt – i tysta zoner, i bostadsområden och på natten utan att väcka invånarna. De kan dessutom stanna vid hållplatser i inomhusterminaler.

 

Noll olyckor

Säkerheten är alltid viktigast för oss på Volvo. Den finns i våra gener och vår säkerhetsvision är tydlig: noll olyckor med Volvos produkter. Vår kompletta e-mobilitetslösning består av uppkopplade tjänster för zonhantering och elbussar med avancerad säkerhetsteknik som hjälper städerna att förhindra olyckor i stadstrafiken. Säkerhetszoner, fotgängar- och cyklistsystem, det elektroniska stabiliseringssystemet och möjligheten att välja till säkerhetsbälten på alla säten är bara några exempel.

Noll trafikstockningar

Trafikstockningar är en av de största utmaningarna för världens storstäder. De orsakar inte bara dålig luftkvalitet, buller och belastningar på miljön utan medför dessutom att människor varje dag tvingas tillbringa flera timmar i trafiken. Vi behöver samåka för att utnyttja det tillgängliga vägutrymmet så effektivt som möjligt. Volvos elbussar med hög kapacitet effektiviserar kollektivtrafiken och gör den mer attraktiv för resenärerna så att antalet bilar i städerna minskar och målet om utsläppsfria städer kan uppnås. Våra elbussar är designade av människor, för människor.

 

Skapa din nollutsläppsstad med Volvo Bussar

Komplett e-mobilitetslösning

Volvo erbjuder en komplett e-mobilitetslösning för den europeiska marknaden. Lösningen utvecklas och konfigureras i nära samarbete med varje enskild stad och omfattar allt från effektiva elbussar och relevanta tjänster till öppna laddningsinfrastrukturer och implementering. Allt levereras specificerat och klart i en Volvo Turnkeylösning och det finns ingen anledning att vänta eftersom implementeringen kan göras i steg, linje för linje.

Simuleringar och implementering

E-mobilitetslösningarna ser olika ut för alla städer, beroende på ruttlängder, frekvens och kapacitet samt lokala regler och förordningar. Volvo har lång erfarenhet av simulering och implementering av elbussnät i städer. När det gäller infrastrukturen samarbetar vi med stadens utvalda kollektivtrafikleverantör och energimyndighet.

 

Volvo Turnkey

En Turnkeylösning från Volvo ger dig garanterad drift till en fast kilometerkostnad. Vi definierar villkor och kapacitetskrav för varje specifik rutt i samarbete med dig och tillhandahåller sedan en komplett lösning. Vår lösning omfattar allt från fordon, infrastruktur och batterihantering till tjänster och projektledning samt underhåll och reparationer av fordonen – allt till en fast månadskostnad. Vi ger dig pålitliga fordon som kan köras med full kapacitet och tillgänglighet.

Framtidssäkrad

Hur framtidssäkrar du utvecklingen av kollektivtrafiken i en stad? Volvo har i många år gått i spetsen för utvecklingen av e-mobilitetslösningar och de olika bolagen i Volvokoncernen har omfattande expertkunskaper inom området. Vi har ett nära samarbete med ledande städer när det gäller implementeringen av hållbara och framtidssäkra elbussystem. Öppna standarder är ett viktigt exempel på hur tekniken kan framtidssäkras. En annan viktig del i e-mobilitetskonceptet är utvecklingen av automatiseringslösningar i tydliga steg, i kombination med Volvos avancerade uppkopplade produkter och tjänster som kan anpassas till nya regler och krav.

Lägg till fler nollor i din verksamhet

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare