Volvo Buses

SVERIGE

E-mobilitet

Växla till eldrift med Volvo

Allt fler städer över hela världen tar steg mot att uppnå nollutsläpp. Vi på Volvo har dock siktet högre inställt än så eftersom vi är övertygade om att människor förtjänar mer än bara ren luft och mindre buller. Vi anser att alla förtjänar säkra, smarta, pålitliga och verkligt hållbara kollektivtrafiklösningar med minimal miljöpåverkan. Det är därför du bör välja Volvos eldrivna transportlösningar.

Världens mest ansvarsfulla elektriska bussystem

Hållbarhet bortom utsläpp

Vi på Volvo tar ansvar för våra produkters och tjänsters fullständiga miljöpåverkan längs hela värdekedjan – från dess början till slut. Vi ser till att allt från materialen och tillverkningen till driften och återvinningen uppfyller de mest strikta miljöstandarderna. Vi har full koll på vad som händer – och vi publicerar resultaten. Som kund delar du vårt arbete mot en cirkulär värld och produkter som inte skadar människorna och vår planet på onödiga sätt. 

Omsorg om miljön

Säkerhet bortom bussen

Vår ambition är att erbjuda världens säkraste elektriska bussystem. Volvo har varit en ledande kraft när det gäller utvecklingen av innovationer inom säkerhetsområdet under nästan 100 år. Vi anser även att en äkta nollvisionsstad är en stad med noll olyckor. Vår överlägsna produktsäkerhet, våra förarstödsystem och uppkopplade lösningar utgör några av de exempel som gör oss ledande inom utvecklingen av dagens bussystem. Men säkerhet handlar även om så mycket mer. Förarutbildningar, laddningslösningar, högspänningssäkerhet i depån och, sist men inte minst, cybersäkerhet utgör mycket viktiga områden för oss på Volvo.

Säkerhet

Pålitlighet bortom leveransen

Volvo har i sin roll som global leverantör av elfordon implementerat kompletta elektriska bussystem med tillhörande laddningsinfrastruktur i ett antal städer. Vi har, genom nära och långsiktiga samarbeten med våra kunder och partner, skräddarsytt varje elektromobilitetslösning för respektive stad. Vårt världsomspännande servicenätverk gör att vi alltid finns tillgängliga och redo att stödja och säkerställa den pålitlighet och effektivitet som kunderna kräver. Det handlar om att leverera system utan oplanerad stilleståndstid, vilket är ett mycket stort ansvar för oss. 

Kvalitet

Komplett e-mobilitetslösning

När en stad bestämmer sig för att växla till eldrift handlar det om mycket mer än att bara byta ut ett antal fordon. Energiförsörjning, dagligt underhåll, laddningsstrategier och planering av fordonens placering är bara några av de områden som kräver nya förutsättningar. Volvo erbjuder kompletta e-mobilitetslösningar som utvecklas och konfigureras i nära samarbete med varje enskild stad. Våra lösningar omfattar allt från effektiva elbussar och tillhörande tjänster till öppna laddningsinfrastrukturer och implementering. 

Simuleringar och implementering

Övergången från en dieseldriven kollektivtrafik till elbussar är en komplex process. Vi har lång erfarenhet av att simulera rutter och beräkna laddningssekvenser för att skapa högsta möjliga tillgänglighet. Vi samarbetar med operatören för att fastställa energibehovet för den aktuella rutten och garanterar sedan att denna kapacitet blir tillgänglig, genom vår garanti för förbrukningsenergi. När det gäller infrastrukturen samarbetar vi med stadens utvalda kollektivtrafikleverantör och energimyndighet.

En partner för framtiden

Hur framtidssäkrar du utvecklingen av kollektivtrafiken i en stad? Volvo har under många varit ledande inom utvecklingen av e-mobilitetslösningar och de olika bolagen i Volvokoncernen har omfattande expertkunskaper inom området.

Framtidssäkrad

Vi har ett nära samarbete med de städer där vi implementerar hållbara elbussystem. Användningen av öppna standarder utgör ett viktigt exempel på hur teknik kan framtidssäkras. En annan viktig del i e-mobilitetskonceptet är den stegvisa utvecklingen av automationslösningar, i kombination med Volvos uppkopplade tjänster som är anpassade till nya regler och krav.

Volvo Bussars film Zero City Manifesto

Skapa din nollutsläppsstad med Volvo Bussar

Städer över hela världen arbetar med att lösa urbaniseringens största utmaningar – dålig luftkvalitet, buller och trafikstockningar. Vi på Volvo vill hjälpa städerna att omvandlas till nollvisionsstäder utan utsläpp, buller, trafikstockningar och olyckor. Vi erbjuder en komplett e-mobilitetslösning, effektiva elbussar, framtidssäker teknik och vår långa erfarenhet av den viktiga implementeringen.

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare