Volvo Buses

SVERIGE

Skapa din egen nollutsläppsstad

Elektrifiera bussarna i din stad och se vilka effekter det får i form av minskade föroreningar och minskat buller vid din busshållplats.

Simuleringsresultaten baseras på antalet årliga avgångar och beräknas med hjälp av insamlade och offentligt tillgängliga tidtabellsdata. Avvikelser från det faktiska antalet avgångar kan förekomma.

Skaffa den fullständiga versionen

Boka ett möte för att prova våra mer avancerade simulatorer som även ger dig information om energi, livscykelkostnader och miljöaspekter.

Terms and Conditions

Volvos e-mobilitet

Volvo erbjuder kompletta e-mobilitetslösningar som utvecklas och konfigureras i nära samarbete med varje stad.

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare