Volvo Buses

SVERIGE

Självkörande fordon

Att köra buss innebär att se till att passagerarna säkert och bekvämt kommer fram till sin destination. Det är ett stort ansvar. Med automatiserade funktioner blir distraktionerna betydligt färre och föraren kan lättare hålla sig skärpt. Även om tekniken för självkörande fordon redan är här finns det många andra aspekter att ta hänsyn till när artificiell intelligens ska ta över kontrollen över ett fordon och fatta alla beslut. Men när världen är redo, är Volvo redo.

Milstoplar inom teknik

Avancerade förarstödssystem och framförallt självkörande fordon kräver många olika sorters teknik. Smarta algoritmer, pålitliga sensorer, supersnabb datakommunikation och fullständigt säkra mekaniska undersystem är bara några exempel på detta. Volvo utvecklar och inför hela tiden nya funktioner som kommer att ingå i framtidens system för självkörande fordon.

Volvo Dynamic Steering

Volvo Dynamic Steering (VDS) är enkelt uttryckt en avancerad form av servostyrning som gör körningen enklare, bekvämare och mer exakt. Det är även en elektormekanisk komponent som kan styra bussen med hjälp av data från ett system för självkörande fordon. De grundläggande komponenterna i VDS utgörs av en elmotor, en hydraulisk styrväxel, en styrenhet och olika sensorer.

Kollisionsvarning med automatisk bromsning

Registrerar framförvarande fordon och varnar föraren om det finns risk för en kollision. Fordonet bromsas automatiskt om varningen ignoreras. Till skillnad från mindre avancerade system kombinerar Volvo radar och kamera i sin applikation.

Körfältsassistans

Håller koll på vägmarkeringarna och varnar föraren om bussen riskerar att hamna utanför körfältet. Den första varningen är diskret för att inte störa passagerarna, men om föraren inte reagerar ges en kraftigare varning.

Aktiv farthållare

En etablerad teknik som upptäcker ett långsammare fordon framför och anpassar hastigheten så att ett säkert avstånd kan hållas. Precis som med alla förarstödssystem spelar den här funktionen en viktig roll i framtidens självkörande fordon.

Uppmärksamhetsassistans (DAS)

Ett intelligent system som registrerar förarbeteendet. En avancerad algoritm identifierar mönster i rattrörelserna. Om systemet upptäcker att föraren börjar bli trött varnas föraren via en ljudsignal och ett meddelande i displayen.

Vägen till självkörande bussar

Även om tekniken för självkörande fordon redan är här finns det många andra aspekter att överväga när artificiell intelligens tar över kontrollen av och beslutsfattandet för ett fordon. Vi på Volvo befinner oss ständigt i utvecklingens framkant, bedriver egen forskning och samarbetar med fristående högskolor.

Automatiserade förarstödsystem

Det finns redan i dag ett flertal automatiska funktioner som hjälper förarna att köra säkrare och med färre störningsmoment. System för körfältsassistans och kollisionsvarning är några exempel på dessa grundläggande funktioner. Dessa system kommer att utvecklas ytterligare och bli mer avancerade, men kräver än så länge att föraren interagerar med systemet och vidtar åtgärder.

Förarlös körning inom avgränsade områden

Dagens sensorteknik har möjliggjort en kontrollerad och exakt förarlös körning, Anslutna funktioner gör det dessutom möjligt för förarlösa fordon att interagera med varandra enligt fördefinierade algoritmer. Inom avgränsade områden som depåer och laddningsstationer är alla relevanta parametrar kända och bussarna kan därför på ett säkert sätt köra omkring på området utan mänsklig inblandning.

Förarlös körning i trafik

När det gäller självkörande fordon är steget mellan avgränsade områden och allmän trafik enormt. En mycket omfattande implementering kommer att krävas innan detta kan bli verklighet. En möjlig inledande tillämpning är användning i BRT-system (Bus Rapid Transit) där bussarna kör i särskilda busskörfält som är fria från övrig trafik. BRT kommer att bli en viktig arena för validering av tekniken för självkörande fordon i praktisk användning eftersom de automatiserade systemen då får betydligt färre parametrar att hantera.

Automation i verkligheten

Den teknik som krävs för självkörande fordon i kontrollerade miljöer finns redan. Genom fälttester och forskning utvecklar och förfinar vi hela tiden den här typen av funktioner som är grundstenarna för framtidens förarlösa transporter. Här är två exempel: en bussdepå i Sverige och ett campusområde i Singapore.

Fälttestet av självkörande bussar i Singapore

Automation på bussdepåer

Vill du veta mer?

Skicka en fråga till oss

Vill du fortsätta diskussionen? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

Sekretesspolicy*

Genom att skicka det här formuläret med kryssrutan för sekretesspolicyn markerad ger du Volvokoncernen tillåtelse att spara dina personuppgifter och använda dem för ändamål som är relaterade till din förfrågan.

Sekretesspolicy och annan information

Tala med en säljare

Hitta en Volvosäljare som kan hjälpa dig att göra dina dagliga arbetsuppgifter så effektiva och lönsamma som möjligt.

Lokala säljkontakter

Hitta en återförsäljare

Volvo har ett av branschens mest omfattande servicenätverk, med fler än 1 500 återförsäljare och servicecenter över hela världen.

Våra återförsäljare

Relaterade nyheter och reportage