Volvo Buses

SVERIGE

Nyheter & stories

Välkommen till Volvo Bussar nyheter och berättelser. Här hittar du våra senaste pressmeddelanden samt intressanta berättelser.

490 träffar

1 of 25

 • Volvo Bussar ändrar sin affärsmodell i Europa och kommer att tillämpa samma framgångsrika modell som på flera andra marknader. Det innebär att Volvo Bussar kommer att fokusera sin produktion på chassier och tillsammans med externa påbyggare erbjuda kunder i Europa ett komplett utbud av stads- och linjetrafikbussar samt turistbussar i premiumsegmentet. Volvo Bussar har därför beslutat att stänga sin karossfabrik i Wroclaw, Polen, under första kvartalet 2024. Volvo Bussar har också undertecknat en avsiktsförklaring avseende en avyttring av anläggningen i Wroclaw till Vargas Holding. En avsättning för omstruktureringskostnader på 1,3 miljarder kronor kommer att påverka rörelseresultatet negativt under första kvartalet 2023.

 • Opérateur de Transport de Wallonie (OTW), som bedriver kollektivtrafik i Belgien under varumärket TEC, har beställt 97 Volvo 7900 S-Charge. Den stora ordern följer på Volvo Bussars tidigare leveranser av hybridbussar som varit mycket driftsäkra.

 • Prevost – ett dotterbolag till Volvo Bussar – har lanserat en helt ny buss i nästa generation av H3-45-serien i Nordamerika. Den omdesignade långfärdsbussen har en rad nya funktioner som ger ökad bränsleeffektivitet, en bättre förarupplevelse och högre passagerarkomfort.

 • Metroline som är bussoperatör för Transport for London (TfL) och en del av den globala transportoperatören ComfortDelGro, har bekräftat en order på 48 Volvo BZL Electric bussar som kommer att tas i trafik i London under andra halvan av nästa år. Ordern är en av de största hittills för Volvo BZL Electric.

 • För Tide Buss i norska Tromsö är uppkopplade tjänster en självklar del av den dagliga verksamheten. Med Volvo Connect får de snabbt och enkelt full översikt över bussflottan. Det är också ett viktigt verktyg för att undvika oplanerade stopp, minska bränsleförbrukningen, förbättra förarnas arbetsmiljö och erbjuda passagerarna säkra och bekväma resor.

 • Press release

  10/14/2022

  330 nya Volvo 9800 till Mexiko

  Volvo Bussar har fått tre stora ordrar på totalt 330 Volvo 9800 Euro 6, varav 140 dubbeldäckare. Bussarna kommer att levereras under 2023.

 • En global undersökning som Volvo Bussar genomfört visar att allt fler vill åka turistbuss igen. Bland de marknader som ingick i undersökningen visar passagerare i Latinamerika och södra Europa störst intresset för turistbussresor, medan i norra Europa är något mer tveksamma. Totalt anger 65 % av respondenterna i undersökningen att de planerar en resa med turistbuss det närmaste året.

 • Volvo Bussar lanserar en ny kraftfull och bränslebesparande plattform för turistbussar och chassier i premiumklassen. Med effektnivåer på upp till 500 hk och potentiella bränslebesparingar på 9 procent, blir den nya plattformen en viktig källa till kostnadsbesparingar för kunder inom inom turist-, charter- och linjetrafik.

 • De tystare stadsmiljöer som elbussar bidrar till har också stor påverkan på boendes sömn och hälsa. "Elektrifieringen av kollektivtrafiken skapar enorma möjligheter när vi planerar och bygger framtidens hållbara städer", säger Belma Krslak, bullerexpert i Göteborgs stad.

 • Konnektivitet och digitalisering ger nya möjligheter att skapa säkrare, renare och tystare städer. I ett samarbetsprojekt har Volvo Bussar och Göteborgs stad utvecklat en unik digital plattform där geofencingzoner snabbt kan skapas och laddas ner till stadens fordon.

 • Press release

  05/03/2022

  80 nya Volvo-ledbussar till Santiago

  Volvo Bussar är en av huvudleverantörerna av bussar till Chiles huvudstad och har säkrat en av sina största ordrar i Latinamerika på 564 bussar. Nu har Volvo tecknat ytterligare ett avtal i Santiago för 80 ledbussar. De 80 bussarna har förvärvats av Subus, ett av stadens största transportföretag, och kommer att ingå i Red Metropolitana de Movilidad (RED), huvudstadens kollektivtrafiksystem.

 • Volvo Connect är en ny kundportal där bussägare och operatörer har tillgång till Volvo Bussars tjänsteutbud. Med alla uppkopplade tjänster på en och samma plats, tillsammans med nya tjänster för effektivare service och underhåll, får Volvos kunder nya verktyg för att öka produktivitet, tillgänglighet och säkerhet

 • Press release

  04/27/2022

  Elbussar ger bättre hälsa för boende

  De boende längs en busslinje i Göteborg mådde betydlig bättre när helt eldrivna Volvobussar ersatte de tidigare bussarna. Tack vare de sänkta bullernivåerna minskade både sömnstörningar, trötthet och nedstämdhet. Det visar en studie vid Göteborgs universitet initierad av ElectriCity där Volvokoncernen är en partner.

 • Genom att vara en stark röst i branschen har Volvo Bussar bidragit till att driva på den snabba övergången till elektrifierad stadstrafik. Nu lämnar Lars Johansson över rollen som Head of Public Affairs till Maria Wedenby.

 • Volvo Bussar blir en av de störst leverantörerna av kollektivtrafiklösningar och bussar i Chiles huvudstad efter att ha vunnit en viktig upphandling. Hela transportlösningen består av en av de största ordrarna som Volvo Bussar någonsin säkrat i Latinamerika med 472 konventionella bussar och 92 ledbussar. Operatörer är RedBus och Metropol men bussarna kommer att ägas av Volvo.

 • Volvo Bussar får det prestigefyllda branschpriset för sin lyckade implementering av det elektriska bussystemet i Göteborg. Priset lyfter både fram de positiva miljöeffekter som systemet haft för staden och Volvo Bussars ledande kompetens och erfarenhet av att implementera kompletta transportlösningar för elektriska bussar.

 • År 2035 ska all kollektivtrafik i Jönköping köras på förnybara bränslen. Med implementeringen av 50 nya Volvo 7900 Electric Articulated har staden tagit ett stort kliv mot det målet. En viktig faktor är det betryggande löftet att bussarna har tillräcklig energimängd för säker och framgångsrik drift.

 • Volvo Bussar har levererat Malaysias allra första Euro 6 dubbeldäckare till Prasarana Malaysia Berhad (Prasarana). Transportoperatören Rapid Bus Sdn Bhd har satt de 90 bussarna i trafik i landets huvudstad Kuala Lumpur.

 • Zero Emission Bus Rapid-Deployment Accelerator (ZEBRA) är ett initiativ med målet att påskynda användningen av utsläppsfria bussar i större städer i Latinamerika. Det nya samarbetet är en del av Volvo Bussars ambition att skapa partnerskap som driver på övergången till en utsläppsfri kollektivtrafik framåt.

 • Spännande, säkert och bekvämt. Så tycker passagerare att det är att åka med en självkörande buss. Deras feedback ger viktiga insikter om framtidens transportsystem.

490 träffar

1 of 25